OGRANAK VARAŽDIN – Članovi UHS-a ogranak Varaždin i Zagreb II u posjeti Osnovnom građanskom sudu u Skopju

Ogranak Varaždin Udruge hrvatskih sudaca, organizirao je stručno putovanje za suce u Skopje, Republika  Sjeverna Makedonija u periodu od 2.-7. rujna 2019. godine. Na putovanje je iz spomenutih ogranaka išlo čak 50 sudaca.

Stručno putovanje je organizirano radi upoznavanja sudaca s iskustvima rada makedonskih sudaca na građanskim predmetima. Suci su bili nazočni predavanju o radu Osnovnog građanskog suda u Skopju. Predavanje je održano u svečanoj sali Vrhovnog suda Republike Sjeverne Makedonije, a prisustvovali su mu potpredsjednica Osnovnog građanskog suda Skopje – Natalija Doneva (predsjednica Odjela za trgovačke sporove, stečaj i likvidaciju) i suci Antoaneta Dimovska (predsjednica Odjela za imovinske sporove, sporove male vrijednosti i obiteljske sporove), Irena Kostadinova Angelovska (predsjednica Odjela za izvnaparnični postupak) i sutkinja Aleksandra Palaševska iz Odjela za radne sporove.

Na sastanku je potpredsjednica Suda – Natalija Doneva, u ime v.d. predsjednika suda – Ilira Sulejmani, pozdravila prisutne suce i upoznala ih s unutarnjim ustrojem, nadležnošću i funkcioniranjem Osnovnog građanskog suda u Skopju, kao i s njegovim djelovanjem te je predočila vrste slučajeva koje rješava Odjel za trgovačke sporove, stečaj i likvidaciju. Potom je svaki od sudaca dao kratki pregled djelovanja Odjela, vrstu predmeta, postupak, broj primljenih predmeta, predmeta u tijeku i riješene predmete, kao i druga pitanja od značaja za pravilno i učinkovito funkcioniranje svakog odjela Suda.

Nakon rasprave i razmjene iskustava o radu i funkcioniranju sudova u obje države, sastanak je završio obostranim uvažavanjem i zadovoljstvom dobrih prijateljskih odnosa sudova u Republici Hrvatskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji.

Osim stručnog dijela programa sudionici ovog kratkog, ali vrlo sadržajnog stručnog putovanja imali su priliku razgledati i ključne znamenitosti grada Skopja, Ohrida, Tirane, Budve i Kotora.