Kontakti

K O N T A K T I

Sjedište: Ulica grada Vukovara 84, 10000 ZAGREB, REPUBLIKA HRVATSKA

Tel: + 385 1 61 26 635
Fax: + 385 1 61 26 585
e-mail: uhs.acj@uhs.hr
Twitter: twitter.com/UHSsuci

GLASNOGOVORNIK
mr. sc. Marijan Bitanga
marijan.bitanga@vksrh.pravosudje.hr
glasnogovornik@uhs.hr

ZAMJENICA GLASNOGOVORNIKA
Ivana Bilušić
ivana.bilusic@vksrh.pravosudje.hr
glasnogovornik@uhs.hr

PREDSJEDNIK
DAMIR KONTREC
Vrhovni sud RH

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
MARIN MRČELA
Vrhovni sud RH

DOPREDSJEDNICI
LJUDEVIT ZORIČIĆ
Županijski sud u Šibeniku

SANJA ZAGRAJSKI
Županijski sud u Osijeku

TIJANA KOKIĆ
Općinski građanski sud u Zagrebu

NADZORNI ODBOR
TOMISLAV JURIŠA
Županijski sud u Zagrebu

RAOUL DUBRAVEC
Trgovački sud u Zagrebu

INGA VEZMAR BARLEK
Visoki upravni sud RH

JADRANKA TRAVAŠ
Županijski sud u Zagrebu

JOSIP TURKALJ
Vrhovni sud RH

ETIČKO VIJEĆE
SENIJA LEDIĆ
Vrhovni sud RH

STANKA VUK PINTARIĆ
Županijski sud u Varaždinu

DRAŽEN TRIPALO
Vrhovni sud RH

TAJNIK
DAMIR PALATINUŠ
Općinski sud u Daruvaru

POMOĆNIK TAJNIKA
JASNA GAŽIĆ FERENČINA
Općinski građanski sud u Zagrebu