O udruzi

Udruga hrvatskih sudaca osnovana je 11. travnja 1991. godine tada još pod nazivom Društvo hrvatskih sudaca, kao dragovoljna strukovna udruga sudaca u Republici Hrvatskoj. Prvenstvena zadaća udruge, onda i tada, bila je između ostalog očuvanje i jačanje neovisnosti sudaca, pružanje zaštite sucima koji bi bili neosnovano pozivani na odgovornost zbog obavljanja sudačke funkcije, zalaganje za jačanje ugleda i ostvarivanje doličnog drušvenog položaja sudaca kao i vodenje brige o društvenim i materijalnim interesima sudaca. Osim toga, udruga si je stavila u cilj i poticanja reformi u organizaciji sudstva i djelatnosti pravosuđa uopće, sudjelovanje sudaca u pripremanju zakona s područja pravosuđa, unaprjeđenje stručnosti sudaca te konačno (zadnje ali ne i posljednje), zauzimanje za dosljedno poštivanje ustavnosti i zakonitoste te za jačanje Republike Hrvatske kao pravne države.

Udruga djeluje na području cijele Republike Hrvatske s članstvom sudaca svih razina i nadležnosti, a organizirana je po ograncima

Najviše statutarno tijelo odlučivanja je Zbor UHS koji čine predstavnici svakoga Ogranka, čiji broj se određuje razmjerno broju članova.

Stalna tijela Udruge su:

  1. Zbor Udruge,
  2. Predsjednik Udruge,
  3. Upravni odbor,
  4. Nadzorni odbor
  5. Etičko vijeće,
  6. Tajnik Udruge.

Trajni zadatak i težnja udruge ostaje i dalje oživotvorenje proklamiranih ustavnih načela neovisnosti i nepristranosti sudstva i sudaca.