Počasni predsjednik

Počasni predsjednik: Đuro Sessa

Rođen 26. prosinca 1957.godine u Rijeci.

Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Dubrovniku. 1976. upisao je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao u listopadu 1980.

Na Županijskom sudu u Sisku počinje raditi kao sudski vježbenik. 1984. imenovan je sucem Općinskog suda u Petrinji. Nakon što je od 1986. do 1988. radio kao sudac Općinskog suda u Sisku, imenovan je sucem Općinskog suda u Zagrebu, na kojem je od 1991. do 1993. bio i predsjednik Parničnog odjela.

U razdoblju od 1993. do 1996. bio je konzul savjetnik u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Perthu, Australija.

1996. imenovan je predsjednikom Općinskog suda u Zagrebu. U međuvremenu je 2002. imenovan sucem Županijskog suda u Zagrebu, na koji prelazi po prestanku dužnosti predsjednika Općinskog suda u Zagrebu krajem 2004. U razdoblju od 2004. do 2008. bio je predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu.

U rujnu 2008. imenovan je sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a od 20. srpnja 2017. obnaša dužnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Od 2005. do 2009. bio je zamjenik predsjednika Državnog sudbenog vijeća, a zatim do 2010. član toga tijela. Višekratno je sudjelovao u provedbi izbora u Republici Hrvatskoj, a od 2017. predsjednik je Državnog izbornog povjerenstva. Član je Hrvatskog društva za građansko pravne znanosti, a bio je i član Predsjedništva toga društva. Bio je član pregovaračkog tima Republike Hrvatske za pristup Europskoj uniji za Poglavlje 23. “Pravosuđe i temeljna ljudska prava“, a sudjelovao je i u radu više radnih skupina za izradu zakonskih dokumenata.

Između brojnih aktivnosti i zaduženja na međunarodnom planu, obnaša i dužnost potpredsjednika Međunarodne udruge sudaca i člana Izvršnog odbora Europske udruge sudaca. Od 2017. obnaša dužnost predsjednika Savjetodavnog vijeća sudaca Vijeća Europe. Izabran je i za člana Savjetodavnog odbora Global Judicial Integrity Network.

Kao član Inicijativnog odbora sudjelovao je u osnivanju Udruge hrvatskih sudaca 1991. Obnašao je dužnost potpredsjednika i zamjenika predsjednika Udruge hrvatskih sudaca, a na Izvanrednom zboru u prosincu 2004. imenovan je za predsjednika Udruge hrvatskih sudaca. Od 2017. njezin je počasni predsjednik.