OGRANAK OSIJEK – RADIONICA 21. ožujka 2019.

UHSlogo-maliNakon što je 17. prosinca 2018. predsjednik UHS-a Damir Kontrec potpisao Sporazum o suradnji sa Pravnim fakultetom u Osijeku, Ogranak UHS-a Osijek organizirao je predavanje i radionicu u suradnji sa Pravnim fakultet u Osijeku koje je održano dana 21. ožujka 2019. u Županijskom sudu u Osijeku.

Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan održala je predavanje na temu „Europsko prekogranično obiteljsko pravo“, a doc. dr. sc. Paula Poretti radionicu pod nazivom „Protokol  o sudačkoj komunikaciji“ i „Uredba 1206/2001 o izvođenju dokaza“.

Odaziv sudaca Općinskog suda u Osijeku i Županijskog suda u Osijeku bio je velik, a pozvali smo i kolegice i kolege iz Ogranka UHS Vukovar i Slavonski Brod koji su se također odazvali našem pozivu i prisustvovali predavanju i radionici.

Polaznici su iskazali zadovoljstvo održanom radionicom i predavanjem, te je predloženo da se već u drugoj polovini godine održi novo predavanje na temu novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu koji je na snazi od 29. siječnja 2019., a prof. Župan izrazila je spremnost da održi još jedno predavanje.

Nakon održanog predavanja organizirano je kratko druženje sa kolegama iz drugih Ogranaka.

Ocijenjeno je od strane kolega da ovakav vid stručnog usavršavanja sudaca, praktično na njihovom radnom mjestu, vrlo poželjan i iznimno koristan, a za sudove ne stvara nikakve troškove.

Ovim putem najavljujemo održavanje okruglog stola za 12. lipnja 2019. sa temom „Značaj i uloga specijaliziranih sudova u rješavanju radnih sporova“ na Pravnom fakultetu u Osijeku, koje se organizira u sklopu suradnje sa UHS-a.

 

Predsjednica Ogranka UHS-a Osijek

dr. sc. Sanja Zagrajski