OGRANAK OSIJEK – OKRUGLI STOL 12. lipnja 2019.

Udruga hrvatskih sudaca – Ogranak Osijek i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizirali su okrugli stol na temu “ZNAČAJ I ULOGA SPECIJALIZIRANIH ŽUPANIJSKIH SUDOVA U RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA” koji se održao u Županijskom sudu u Osijeku, dana 12. lipnja 2019.

Uvodno su sudionike pozdravili predsjednik Županijskog suda u Osijek u Zvonko Vrban, prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica Pravnog fakulteta Osijek, mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik Ministarstva pravosuđa i naš predsjednik Damir Kontrec.

Teme okruglog stola bile su:

  • Ujednačavanje sudske prakse u radnim sporovima i budući ogledni spor – Damir Kontrec predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik UHS-a
  • Specijalizacijom do kvalitete hrvatskog radnog sudovanja – mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik Ministarstva pravosuđa 
  • Zaštita prava iz radnog odnosa pred poslodavcem i u postupku pred sudom, Darko Milković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Državnog sudbenog vijeća
  • Diskriminacijski sporovi kao radni sporovi – potreba specijalizacije?  mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu 
  • Pojam radnog spora u sudskoj praksi – neke dvojbe – mr. sc. Senija Ledić, sutkinja Županijskog suda u Splitu
  • Zaštita prava iz radnih odnosa u upravnom postupku i upravnom sporuBožidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku
  • Specijalizacija županijskih (radnih) sudova i izazovi recentnog pravnog obrazovanja u Republici  Hrvatskoj – prof. dr. sc. Mario Vinković, predsjednik Katedre radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek
  • IURISPRUDENTIA-predstavljanje projekta i projektnih rezultata  -doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, Pravni fakultet Osijek

Pozivu organizatora odazvali su se suci županijskih sudova koji su specijalizirani za rješavanje radnih sporova (Županijski sud u Zagrebu, Županijski sud u Rijeci i Županijski sud u Splitu) kao i suci Općinskog radnog suda u Zagrebu, te su sudjelovali u raspravi, nakon koje je suglasno ocijenjeno da su na okruglom stolu raspravljene teme od značaja za specijalizirane sudove i suce, te da u ovakvom obliku ili kroz druge vidove treba nastaviti  suradnju specijaliziranih sudova.

Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Osijeku Josip Frajlić je u vezi zakonske novine koja se odnosi na budući ogledni spor imao mišljenje kako sumnje izražene u nekim pravničkim krugovima ne dovode u dvojbu svrhovitost potrebe uređenje instituta oglednog spora. Naime, desetljećima smo svjedoci različite sudske prakse u velikim “serijama” predmeta iz područja tzv. materijalnih prava iz kolektivnih ugovora (jubilarne nagrade, Božićnica itd.) te nema iluzije da će se to promijeniti, budući da su kolektivni ugovori često formulirani na način koji realno omogućava različita tumačenja, jer predstavljaju  neprecizno uređeni kompromis ugovornih strana sa suprotstavljenim interesima. Upravo budući ogledni spor može poslužiti kao smjernica koja će doprinijeti ujednačavanju sudske prakse.

Također se osvrnuo na probleme koje stvaraju kratki rokovi sa naznačenjem hitnosti postupanja u sve većem broju predmeta. Naime, paralelna hitnost u mnoštvu predmeta koje treba riješiti u približno istom vremenu ponekad ograničavajuće utječe na kvalitetu izrade sudskih odluka. Drugostupanjske odluke mogu biti valjano obrazložene, što pretpostavlja i odgovarajući vremenski angažman (hitno i kvalitetno je idealna kombinacija, ali nije riječ o sinonimima u pojmovnom smislu).