Održano 5. međusudačko savjetovanje iz obiteljskog prava

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) i Ogranak Zagreb III Udruge hrvatskih sudaca, organizirali su 5. međusudačko savjetovanje iz obiteljskog prava, koje se održalo 18. prosinca 2023. u hotelu International Zagreb.
Savjetovanje je otvorio predsjednik UHS-a, sudac VSRH Damir Kontrec koji je istaknuo očitu potrebu sudaca za međusobnom razmjenom mišljenja i iskustava kao načina poboljšanja kvalitete rada i usklađivanja sudske prakse, kojem ovakva savjetovanja pridonose.

Kao i prethodnih godina, savjetovanje je okupilo 40-tak sudaca općinskih i županijskih sudova sa gotovo cijelog područja Republike Hrvatske.
Kao gosti sudjelovali su izv.prof.dr.sc. Barbara Preložnjak i izv.prof. dr.sc. Ivan Šimović sa Katedre za obiteljsko pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnice Centra za posebno skrbništvo Tina Eljuga, mag.iur. i Božena Vidović Šare, mag.iur.

Na savjetovanju su uvodno obrađene teme:
– ” Nasilje u obitelji – kroz prizmu kaznenog i prekršajnog prava” koju je temu predstavila sutkinja Visokog kaznenog suda RH , Lana Petö Kujundžić i
– “Nasilje u obitelji kroz institute obiteljskog prava ” koju je temu predstavila Tanja Javorina, mag.psych., stručna suradnica na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.
Obje teme bile su popraćene diskusijom sudionika.

U drugom dijelu savjetovanja obrađeno je i 15-tak pitanja koji su po već ustaljenom modelu dostavili suci općinskih i županijskih sudova i i na koja su dani mogući odgovori, putem Power Point prezentacije, a na samom savjetovanju dodatno su prodiskutirana i doneseni su zaključci koji su po završetku savjetovanja dodani u prezentaciju koja je poslana svim sudionicima savjetovanja kao i kolegama sa sudova koji nisu mogli sudjelovati na savjetovanju, a izrazili su interes.

Savjetovanje je ponovno organizirano neposredno te je izazvalo vrlo kvalitetnu raspravu svih sudionika i u konačnici je ponovno ocijenjeno vrlo uspješnim te je iskazan veliki interes za daljnjom organizacijom savjetovanja uz isti koncept, te mogućnost proširenja tema i vremena za raspravu.
U pauzi savjetovanja osiguran je mali domjenak koji je prvenstveno poslužio daljnjem međusobnom upoznavanju sudionika savjetovanja, koje također pridonosi boljoj kvaliteti donošenja odluka i ujednačavanju sudske prakse.

Nadamo se i u 2024. održati slijedeće savjetovanje.