OGRANAK ZADAR – Studijsko putovanje u Budimpeštu 2019. godine

Udruga hrvatskih sudaca, Ogranak Zadar organizirao je u vremenu od 22. do 24. listopada 2019. godine, studijsko putovanje u Budimpeštu. Na putovanju je bilo 32 članova UHS-a, i to uglavnom iz zadarskog ogranka, a pridružilo nam se i nekoliko članova ogranaka Šibenik i Split. Sukladno dogovoru s Pravosudnom akademijom, mađarske smješteni smo u njihove prostorije Budimpešti. Naime, pravosudna akademija raspolaže s objektom hotelsko konferencijskog tipa koji je namijenjen isključivo školovanju i usavršavanju pravosudnih kadrova.

Osim boravka na pravosudnoj akademiji posjetili smo Mađarski parlament, jedan od najvećih i najljepših na svijetu, a potom i zgradu Okružnog suda, gdje nam je predsjednik suda održao predavanje o pravosuđu u Mađarskoj.