Ogranak Osijek – Priopćenje

U povodu plakata koje je Marijan Ravlić postavio ispred Ovršnog odjela Općinskog suda u Osijeku i nasuprot zgrade Županijskog suda u Osijeku, a na javnom parkirališnom prostoru, Ogranak Udruge hrvatskih sudaca ističe da je nazivanje suca Županijskog suda u Osijeku Ivana Vulića i sutkinja Općinskog suda u Osijeku Mire Brnjevarac i Renate Kuna, članovima „Udružene zločinačke organizacije“ zbog odluka koje su donosili u predmetima u kojima je stranka bio Marijan Ravlić ili trgovačko društvo Rams d.o.o. u stečaju Tenja, kojeg je jedini osnivač, krajnje neprimjereno i uvredljivo, a ocjenjujemo i pokušajem nedozvoljenog utjecaja na suce.

Marijan Ravlić je 5. siječnja 2022. u svojstvu oštećenika kao tužitelja podnio prijedlog za preuzimanje kaznenog progona protiv osumnjičenika Đ.H., M.S. i F.B. zbog kaznenih djela prijevare, povrede tuđih prava, prijevare u gospodarskom poslovanju, nesavjesnog rada u službi i zlouporabe položaja i ovlasti, koji prijedlog je rješenjem Županijskog suda u Osijeku po sucu istrage Ivanu Vuliću odbačen kao nedopušten, jer je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku odbacilo kaznenu prijavu Marijana Ravlića protiv osum. Đ.H., M.S. i F.B.

U povodu žalbe Marijana Ravlića od 13. svibnja 2022. odlučivalo je vijeće Županijskog suda u Osijeku i žalbu odbilo kao neosnovanu, a nakon što je utvrdilo da je rješenje donijelo ovlašteno tijelo, nije ostvarena bitna povreda odredbi kaznenog postupka i nije povrijeđen kazneni zakon na štetu Marijana Ravlića. Vrijeme potrebno za zastaru kaznenog progona sudac istrage je pravilno utvrdio u odnosu na svako prijavljeno kazneno djelo i pri tome je primijenio relevantne odredbe zakona i pravilno zaključio da je nastupila zastara kaznenog progona u odnosu na prijavljena djela prema osumnjičenicima.

Sud ne može odrediti provođenje istrage ako za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti, pa se tako i u konkretnom predmetu ne može odrediti provođenje istrage kada je nastupila zastara kaznenog progona i to za pojedina djela prije više od 16 godina. Ne zastarijeva kazneni progon za kazneno djelo ratnog zločina, genocida, kaznena djela protiv čovječnosti, ratnog profiterstva i dr.

Za sva djela koje je Marijan Ravlić naveo u kaznenoj prijavi nastupila je zastara kaznenog progona, a za tu činjenicu, da je kaznena djela prijavio nakon što je nastupila zastara kaznenog progona, jedino i isključivo je odgovoran podnositelj prijave. Javno prozivanje suca Ivana Vulića, isticanjem njegove fotografije na plakatu i tekstom koji zavarava i obmanjuje javnost, te prešućivanjem istine i sadržaja odluka koje je sudac donio, Marijan Ravlić svjesno i namjerno iznosi činjenice za koje zna da nisu točne, te narušava čast i ugled sudaca Općinskog suda u Osijeku i Županijskog suda u Osijeku.

Općinski sud u Osijeku je postupao u više ovršnih predmeta u kojima je stranka bio Marijan Ravlić, pa je tako u ovršnom predmetu koji se vodi pod brojem Ovr-634/2020 za koji predmet je zadužena sudska savjetnica Mateja Vukmir, a sutkinja Mira Brnjevarac je mentor, po ovrhovoditelju Rams d.o.o. Tenja protiv ovršenika Đakovačko-Osječka nadbiskupija,CARITAS Osijek, u kojem je ovršenik podnio prijedlog za odgodu ovrhe po zahtjevu za izravnu naplatu temeljem presude Trgovačkog suda u Osijeku br. P-145/18, dana 23. studenog 2020. doneseno rješenje kojim se prihvaća prijedlog ovršenika za odgodu izvansudske ovrhe do pravomoćnog okončanja postupka po reviziji koju je podnio ovršenik. Protiv navedenog rješenja ovrhovoditelj je izjavio žalbu, koju je Županijski sud u Zadru rješenjem poslovni broj Gž Ovr -576/2020 od 2. veljače 2021. odbio kao neosnovanu i potvrdio rješenje o prihvaćanju prijedloga za odgodu ovrhe.

U ovršnom predmetu poslovni broj Ovr-1837/2008 sutkinja Renata Kuna koja je spisom zadužena nakon što je raspoređena na rad u Ovršni odjel Općinskog suda u Osijeku, a predmet bio u fazi javne dražbe za prodaju nekretnine, donosila je više rješenja na koja ovršenik Marijan Ravlić ili nije ulagao žalbe ili su njegove žalbe odbijene kao neosnovane, a rješenja suda prvog stupnja potvrđena. Kao drugostupanjski sud nije postupao samo Županijski sud u Osijeku već i Županijski sud u Puli. Protiv rješenja o dosudi od 29. listopada 2019. Marijan Ravlić je izjavio žalbu, ali nepravovremeno, pa je ista odbačena kao nepravovremena 9. ožujka 2020. po Županijskom sudu u Puli. Ovrha je u ovom predmetu pokrenuta na temelju ovršne isprave – presude, a u ovršni postupak stupili su i drugi ovrhovoditelji čije tražbine proizlaze također iz ovršnih isprava, koje su također bile ispitivane u povodu žalbe. Ovrha je dovršena rješenjem od 23. prosinca 2020., koje ovršenik nije pobijao žalbom, pa je postalo pravomoćno 8. siječnja 2021.

Sutkinje Općinskog suda u Osijeku Mira Brnjevarac i Renata Kuna, kao i sudac istrage Županijskog suda u Osijeku Ivan Vulić postupali su u predmetima u kojima je stranka Marijan Ravlić i/ili trgovačko društvo Rams d.o.o. u stečaju Tenja, a predmeti su im dodijeljeni u rad na zakonit način, donosili su zakonite odluke koje su u povodu redovnih pravnih lijekova ispitivane od strane drugostupanjskih sudova i svoju sudačku dužnost obnašaju savjesno, uredno i profesionalno.
Građani kao stranke u sudskim postupcima nezadovoljni sudskim odlukama mogu ostvarivati svoja prava, putem redovnih tako i izvanrednih pravnih lijekova, jer im to jamči Ustav RH.

Nezadovoljstvo sudskim odlukama koje su ispitivane u povodu pravnih lijekova ili kada pravni lijekovi nisu niti izjavljeni, neumjesno je ostvarivati objavljivanjem neistina, za potrebe javnosti fabriciranim teorijama zavjere i urote, uvredljivih natpisa, fotografija sudaca, a sve to na javnom mjestu i u javnom prostoru.
Najoštrije osuđujemo način istupanja Marijana Ravlića protiv suca Ivana Vulića i sutkinja Mire Brnjevarac i Renate Kuna i zahtijevamo da postavljene plakate promptno ukloni.

U Osijeku, 28. lipnja 2022. Ogranak UHS-a Osijek