Objavljeno istraživanje ENCJ-a provedeno među sucima o njihovoj neovisnosti

Europska mreža sudbenih vijeća (European Networks of Councils for the Judiciary- ENCJ) je 2022. provela 4. istraživanje među sucima o njihovoj neovisnosti. Istraživanje je održano početkom 2022. u 27 zemalja, a sudjelovao je 15.821 sudac.

Rezultati istraživanja su:

– Suci uglavnom pozitivno ocjenjuju svoju neovisnost. Na ljestvici do 10, suci prosječno ocjenjuju neovisnost sudbene vlasti u svojoj zemlji između 7 i 9,8. Svoju osobnu neovisnost ocjenjuju još više: između 7,5 i 9,9. Mali broj sudaca se izjasnio o neprikladnom pritisku kojim se želi utjecati na sudske odluke.
– Suci prosječno po zemlji ocjenjuju neovisnost sudskih vijeća između 2,7 i 9,6. Postojanje sudačkih vijeća nije dovoljno jamstvo neovisnosti sudbene vlasti u cjelini. To uvelike ovisi o postupcima, na primjer, u vezi s imenovanjem članova vijeća.
– Korupcija je problem u nekoliko pravosudnih sustava. U širem rasponu zemalja smatra se da sudbena tijela ne čine dovoljno da se pozabave nedoličnim ponašanjem i korupcijom u sudstvu.
– U mnogim pravosudnim sustavima suci su, kao i prije, kritični prema odlukama koje se tiču imenovanja i napredovanja sudaca. Po mišljenju ispitanika, imenovanja u najviše sudove kao što su u Vrhovni/kasacijski sud su i dalje problematična u raznim zemljama.
– U većini pravosudnih sustava suci osjećaju neprimjeren pritisak (društvenih) medija na pojedine predmete. Mnogi od tih sudaca smatraju da njihovu neovisnost ne poštuju/na (društvenim) medijima.
– Sudska uprava, uključujući predsjednike sudova, općenito ne pokušava utjecati na sadržaj sudskih odluka. Neki suci, međutim, doživljavaju neprikladan pritisak od strane sudske uprave da ispune standarde pravovremenosti, a više sudaca doživljava neprikladan pritisak od proizvoljnih ciljeva broja riješenih predmeta. Broj neriješenih predmeta i sudski resursi su povezani problemi u mnogim zemljama.
– Interakcija sudbene vlasti s drugim državnim tijelima bremenita je u mnogim državama. Istraživanje naglašava neke od ovih problema: (1) provedba sudskih odluka koje su protivne interesima vlade često je neadekvatna, (2) nedostatak poštivanja neovisnosti sudbene vlasti od strane vlade i parlamenta u mnogim je zemljama veliki problem i (3) oskudica sredstava koje treba osigurati vlada utječe na neovisnost sudbene vlasti.

Izvještaj s potpunim rezultatima na poveznici:

Report ENCJ Survey 2022