OGRANAK SPLIT – Stručni skup 18. srpnja 2013. u Splitu

Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 1. travnja 2013. i značajno ga izmijenile, Ogranku Split Udruge hrvatskih sudaca bile su povod za organizaciju stručnog skupa na temu “Novela Zakona o parničnom postupku 2013.” koji je održan u Splitu 18. srpnja 2013., a kojemu je voditelj bio Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Skupu je nazočilo oko 80 sudionika iz reda građanskih sudaca i sudskih savjetnika Županijskog suda u Splitu te općinskih sudova s područja nadležnosti Županijskog suda u Splitu, kao i zamjenika i savjetnika Županijskog i općinskih državnih odvjetništava, Građansko-upravni odjel s istog područja, a odazvao mu se i prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor na katedri Građanskog procesnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Izlaganje je obuhvatilo pitanja parničnog postupka u pogledu: nadležnosti i sastava suda te prigovora mjesne nenadležnosti, utvrđivanja vrijednosti predmeta spora, obveznog sadržaja podnesaka, naročito važnosti OIB-a i mogućnosti suda za njegovo pribavljanje, produljenja rokova, dostave, troškova postupka, preinake tužbe, izvođenja dokaza i vještačenja. Pojedini stadiji parničnog postupka, i to prethodni postupak i glavna rasprava, posebno su obrađeni, kao i novine u žalbenom postupku i postupku pred Vrhovnim sudom te u posebnim parničnim postupcima, a pojašnjene su i pojedine prijelazne i završne odredbe.

Skup je završio zanimljivom raspravom o pojedinim novim institutima građanskoga parničnog postupka u kojoj je naglašeno da, usprkos činjenici što je novela unaprijedila procesne odredbe parničnog postupka, u primjeni Zakona o parničnom postupku još uvijek postoji niz otvorenih pitanja s kojima će se zakonodavac i sudska praksa suočavati u traganju za prihvatljvim odgovorima.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr. sc. Senija Ledić