OGRANAK ZADAR – Aktivnosti ogranka Zadar u 2012. godini

Ogranak Zadar je tijekom 2012. godine organizirao studijsko putovanje u London od dana 25. – 29. travnja 2012. god. gdje su suci posjetili Crown court i Magistrate court, a prilikom kojeg posjeta su pratili rasprave na sudu, te se potom upoznali sa njihovim sucima i pravosuđem.

Suci Ogranka Zadar su u suradnji sa sucima Ogranka Šibenik dana 8. i 9. studenog 2012. godine posjetili Kantonalni sud u Sarajevu, te se upoznali sa njihovim radom.

Ogranak Zadar je u 2012. god. organizirao pohađanje tečaja Engleskog jezika za svoje članove, a koje pohađanje se aktivno provodi po 3 sata tjedno u 3 grupe. Dana 16. studenog 2012. god. na Županijskom sudu u Zadru organiziran je seminar iz Kaznenog prava sa predavačima sucima Županijskog i Općinskog suda u Zadru.

U 2012. god. započeta je organizacija putovanja u Rim i posjeta sudovima u Rimu za članove Ogranka, te će isto biti realizirano od 17.-21. travnja 2013. god.

Ogranak Zadar je u 2012. god. organizirao trajnu pomoć u pogledu mjesečnih novčanih uplata za troje maloljetne djece prerano preminulog suca Općinskog suda u Zadru.

 

Jadranka Nižić – Peroš