OGRANAK ZAGREB III – Izvješće UHS-a za 2012. godinu

Poštovani članovi Ogranka III. UHS-a,

prošlu 2011. godinu završili smo s održanim Božićnim domjenkom za sve članice i članove Ogranka III. UHS-a uz pozvane goste, a koji domjenak je održan u Velikoj dvorani Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Polaznici engleskog jezika su završili nastavnu godinu 2011/2012 dana 15. lipnja 2012. godine.

Dvadesetak polaznika nastavilo je sa učenjem engleskog jezika za pravnike u organizaciji UHS-a i u ovoj godini 2012/2013, a koja nastava je počela polovicom studenog 2012. godine.

U razdoblju od 15. do 17. ožujka 2012. godine održan je Zbor UHS-a u Vodicama.

Na Zbor su išli suci Helena Frigo Bomeštar, Perica Norac Kevo, Ivana Požar, Lana Putrić, Mate Kukavica, Ljiljana Matuško Antonić, Vanesa Brizić Bahun, Blažena Ereš, Jesenka Šojat, Violeta Veselić, Ivana Mašić, Nenad Lukić, Božica Barlović, Tijana Kokić, Ivica Pezo i Jasna Gažić Ferenčina.

Kako je bilo predviđeno na teret krovne Udruge samo jedno noćenje, ovaj Ogranak je snosio troškove još jednog noćenja za delegate koliko ih prema Statutu UHS-a treba biti na Zboru Udruge.

Također, plaćen je i trošak prijevoza autobusom, time da su se troškovi toga prijevoza dijelili između Ogranka III., Trgovačkog suda i Županijskog suda u Zagrebu.

U tijeku godine nabavljena je i literatura koja se odnosila na članove Ogranka III. s Kaznenog suda prema njihovim iskazanim potrebama.

Isplaćena je i pomoć u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn članovima Udruge i to članici s Općinskog građanskog suda koja ima dijete s posebnim potrebama i članici Ogranka s Općinskog kaznenog suda zbog činjenice što se ona nalazila na dugotrajnom bolovanju zbog prsnuća moždane aneurizme.

Objavili smo oglas sjećanja za našu preminulu članicu pokojnu sutkinju Živanu Perkov.

Ogranak III. je bio jedan od nositelja obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama od dana 22. rujna 2012. godine, te smo dali oglas sjećanja za pokojnu sutkinju Ljiljanu Hvalec, i nabavili cvijeće koje je položeno na njezin grob.

Aktivno smo se uključili u izradu Okvirnih vremena i Metodologiju ocjene rada sudaca.

Naše brojne primjedbe na Okvirna mjerila predložena od strane Vrhovnog suda RH i Ministarstva pravosuđa su iznjedrile i Mc’Kinsey projekt koji je u trajanju od dva mjeseca proveden na našem sudu.

Jedan od nositelja projekta je i Udruga hrvatskih sudaca, koja je dala svoj maksimalni doprinos da se postignu što bolji rezultati i jasan uvid u naš sveukupni rad.

Obzirom da smo i dobili putem e-maila rezultate ovog projekta, molim vas da se detaljno s tim rezultatima upoznate, obzirom da jedan broj kolega nije nazočio sastanku koji je održan jučer, 12. prosinca 2012. godine.

Detaljno i sveukupno sagledavanje toga projekta će vas uvjeriti da je isti itekako koristan i da je dao dobre rezultate koji će biti valjan temelj za naše daljnje djelovanje i otkloniti sumnje da je samo na sucima teret tzv. neučinkovitosti.

Kako je nedavno donesen novi Zakon o sudovima, Ogranak III. je bio aktivno uključen u izradu Zakona sudovima zajedno sa drugim Ograncima koji tvore krovnu Udrugu UHS-a.

Ogranak III. je nadalje, zbog nedostatka sredstava za edukaciju, podmirio i troškove edukacije za nekoliko edukacija za suce članove UHS-a.

Upravnom odboru UHS-a je dobro poznata činjenica da su svi članovi Udruge nezadovoljni svojim materijalnim položajem, te se razvija osjećaj da Ogranak III. dovoljno ne poduzima u smislu aktiviteta da se poboljša materijalni položaj sudaca, uvjeti rada i njihova opterećenost.

Nažalost, imajući u vidu trenutnu gospodarsku situaciju u RH, ne može se učiniti puno više od do sada učinjenog, a do sada je Hrvatsko pravosuđe dobilo podršku i Međunarodne udruge sudaca na Skupštini Međunarodne udruge koja je održana u Washingtonu 15. studenog 2012. godine i gdje je usvojena Rezolucija kojom se podsjećaju sve države svijeta, a posebice one u kojima postoje ozbiljni ekonomski problemi, da suci u postojećoj ekonomskoj krizi mogu podnijeti isti teret kao i svi drugi građani, no da nije prihvatljivo da se njihove plaće snižavaju više nego plaće državnih službenika, niti da se snižavaju do razine koja je neprimjerena s obzirom na dužnost koju obnašaju.

Upravni odbor Ogranka III. UHS-a također podsjeća i sve članove Udruge da su upravo oni ta snaga koja može pomoći iznjedriti drugačiju percepciju Pravosuđa i hrvatskih sudaca u hrvatskoj javnosti.

Od sudaca kao visokih profesionalaca se očekuje jasan aktivitet u sveukupnom djelovanju u hrvatskom društvu, a bez očekivanja da mogu mirno čekati da netko drugi prepozna i riješi njihove probleme. Isto tako se podsjećaju suci da UHS ima WEB stranicu na kojoj se može vidjeti koliko se radi i poduzima u zaštiti naših interesa, te se očekuje od članova da tu stranicu posjete kako bi imali što bolji uvid.

Zadaća Ogranka III. UHS-a u idućoj godini je pojačati aktivitet svih članova na uređivanju Okvirnih mjerila, na pravednoj i jasnoj primjeni Metodologije za ocjenu rada sudaca, te nastojanja da se poboljša materijalni položaj sudaca.

Važno je znati da je Ogranak III. UHS-a, kojeg čini Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski sud u Sesvetama, Općinski sud u Sesvetama i Općinski sud u Sv. Ivanu Zelini, najjači i najveći Ogranak UHS-a, a zbog toga i krovna Udruga UHS-a ima značajnu ulogu u međunarodnim okvirima, jer kada se bilo gdje i bili kada argumenti brane i činjenicom da se govori u ime više od tisuću sudaca, onda to ima nezaobilaznu respektabilnu snagu.

Iz sastanaka UO UHS-a , a zapisnici sa sastanaka su dostupni na našoj web stranici, može se vidjeti da vodstvo naše Udruge u tom smislu djeluje.

Zato se pozivaju i svi novoimenovani suci kojima su podijeljene pristupnice da ispune te pristupnice i da pristupe Udruzi, jer samo veliki broj članova daje adekvatnu i valjanu snagu kojim UHS postaje nezaobilazni čimbenik u kreiranju naše vlastite sudbine.

U Zagrebu, dana 13. prosinca 2012. godine

Predsjednica Ogranka III. UHS-a
Jesenka Šojat, sutkinja OGSZ-a