OGRANAK RIJEKA – Izvješće o aktivnostima ogranka Rijeka UHS-A U 2012. godini

1. Dan:

20. veljače 2012. godine, na Županijskom sudu u Rijeci organizirana je radionica na temu “Novi ZKP- problemi i dvojbe” , koju su vodili suci Vrhovnog suda RH mr. sc. Marin Mrčela, zamjenik predsjednika UHS-a i Dražen Tripalo, predsjednik etičkog vijeća UHS-a.

2. Dan:

Dana 19. – 21. travnja 2012. godine, organiziran je međunarodni stručni susret Ogranaka Rijeka i Sarajevo, te je na Kantonalnom sudu u Sarajevu održana radionica na temu ” Dostava u parničnom i kaznenom postupku”. Problematiku naših postupovnih zakona i probleme u dostavi su izložili naši suci Helena Randić i Damira Delost, sutkinje Općinskog suda u Rijeci . Za domaćine su referate izložili sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu Fatima Mrdović i Dalida Burziću. Uz članove Ogranka Rijeka, stručnom susretu su se pridružili i predstavnici Ogranaka Pula i Karlovac.

3. Dan:

14. listopada 2012. godine organizirana je na Županijskom sudu u Rijeci radionica na temu “Novine u ovršnom zakonu, nematerijalne šteta i sporovi male vrijednosti” a teme su izlagali sudac Vrhovnog suda RH Đuro Sessa, ujedno predsjednik UHS-a, zatim Darko Milković, predsjednik građanskog odjela i sudac Županijskog suda u Zagrebu, te Dražen Jakovina, sudac Županijskog suda u Zagrebu, zamjenik predsjednika DSV-a.

4. Dan:

30. studenog 2012. godine nekoliko članova našeg Ogranka prisustvovalo je radionici u Županijskom sudu u Puli, na temu “Zakon o šumama, Zakon o cestama i druga aktualna pitanja”, a predavač je bio gospodin dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda RH.

5. Dan:

6. ožujka 2013. Godine u Županijskom sudu u Rijeci , u prostoru PA, dogovorena je radionica na temu ” novela ZPP-a “, a predavači će biti Đuro Sessa i Damir Kontrec, suci Vrhovnog suda RH.

U Rijeci, 25. veljače 2013. godine

UPRAVNI ODBOR
OGRANKA RIJEKA