Doprinos žena za pravdu i zajednički izazovi

Na poziv Foruma žena sudija i tužilaca Kosova, Udruga hrvatskih sudaca je sudjelovala na Regionalnoj konferenciji sutkinja i državnih odvjetnica pod nazivom Doprins žena za pravdu i zajednički izazovi – Contribution of Woman for Justice and Joint Challenges održanoj u Prištini 19. i 20. svibnja 2017.Konferencija je organizirana uz potporu veleposlanstava Sjedinjenih Američkih Država i Norveške na Kosovu s ciljem podizanja svijesti o ulozi žena u unaprjeđenju sustava pravosuđa i provedbi mehanizama uspostavljanja rodne ravnopravnosti u društvu uopće.U radu konferencije sudjelovale su sutkinje i državne odvjetnice iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Norveške, Rumunjske i Sjedinjenih Američkih Država.Teme konferencije bile su: Žene i nasljeđivanje, Nasilje u obitelji, Zlouporaba moći u svrhu seksualne eksploatacije, Uloga jezika u oblikovanju odgovora na seksualno nasilje, Razmjena iskustava suđenja u složenim kaznenim postupcima, Antidiskriminacijska zaštita, Odgovornost i transparentnost sudskog i državnoodvjetničkog sustava i Poboljšanje regionalne suradnje.Udrugu hrvatskih sudaca predstavljale su sutkinje mr.sc. Senija Ledić s izlaganjem na temu Nasljeđivanje žena u pravu Republike Hrvatske – Women’s Inheritance in the Law of the Republic of Croatia i Jasna Gažić Ferenčina s temom Propisi za borbu protiv diskriminacije u Hrvatskoj – Antidiscrimination Legislation in Croatia.

Konferencija je zaključno ukazala da je i dalje potrebno poticati i razvijati dijalog i aktivnosti s ciljem jačanja afirmacije žena u sudovima i državnim odvjetništvima te društvu u cjelini kako bi se potakle nužne promjene u zaštiti prava žena.