Godišnji sastanak Europske udruge sudaca, 2017. godine

U Kišinjevu (Moldavija) 19. i 20. svibnja 2017. godine održan je godišnji sastanak Europske udruge sudaca.

Na sastanku su razmatrane teme od interesa za suce diljem Europe, pri čemu se posebna pozornost posvetila situaciji u sudstvu u Poljskoj i Grčkoj. Vezano na te dvije zemlje donesene su i posebne deklaracije.

Sljedeće godine domaćin sastanka biti će Njemačka.