Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Berlinu (Njemačka)

Od 24. do 26. svibnja 2018. godine u Berlinu (Njemačka) održan je redoviti godišnji sastanak Europske udruge sudaca (European Association of Judges) u organizaciji njemačke udruge sudaca. Prvi dan održana je posebna konferencija na kojoj je, između ostalih, sudjelovao i Frans Timmermans, potpredsjednik Europske komisije. Poseban naglasak konferencije je bio na ugrožavanju neovisnosti sudbene vlasti u različitim zemljama Europe, posebno u Poljskoj, Turskoj, ali i tendencijama koje se javljaju u nekim drugim zemljama Europe (Mađarska, Rumunjska).

Drugi dan konferencije Europska udruga sudaca donijela je pet rezolucija o stanju sudbene vlasti u Srbiji, Poljskoj i Turskoj, o čl. 2. Ugovora o Europskoj uniji, te o temeljnim principima neovisnosti sudbene vlasti. U ime Udruge hrvatskih sudaca sastanku je prisustvovao predsjednik UHS Damir Kontrec, a sastanku je prisustvovao i dopredsjednik Svjetske udruge sudaca i počasni predsjednik UHS Đuro Sessa.

Rezolucije je moguće preuzeti na sljedećim poveznicama:

Deklaracija o ažuriranju Temeljnih načela – ENG i HRV (pdf format)

Memorandum o stanju pravosudja u Poljskoj – ENG i HRV (pdf format)

Deklaracije o stanju pravosudja u Srbiji – ENG i HRV (pdf format)

Deklaracija o stanju pravosudja u Turskoj – ENG i HRV (pdf format)

Deklaracija o čl. 2. Ugovora o EU – ENG i HRV (pdf format)