Okrugli stol – Nagodba u izvansudskom i sudskom postupku, Split 8. lipnja 2018.

U okviru 31. Međunarodne znanstvene konferencije “Economic and Social Development – Legal Challanges of  Modern World” održane na Pravnom fakutetu Sveučilišta u Splitu 7. i 8. lipnja 2018.  čiji je UHS podupiratelj, u organizaciji UHS-a održan je Okrugli stol na temu “Nagodba u sudskom i izvansudskom postupku”. Ovaj su stručni skup pratili brojni sudionici Konferencije te veći broj domaćih sudaca, a skupom je moderirao sudac Damir Kontrec.

Na Okruglom su stolu, među ostalim, razmatrani brojni aspekti i modeli mirnog rješavanja različitih vrsta sporova, predstavljeni su pravni okviri takvog načina okončanja sporova, ukazano je na njihove pozitivne strane, ali i nedostatke te su dani prijedlozi mogućih načina unaprjeđenja prikazanih aspekata i modela mirnog rješavanja sporova.

Izlagači Okruglog stola su bili:

  • Katarina Čulić, sutkinja Općinskog suda u Splitu na temu “Republika Hrvatska i izvansudsko rješavanje sporova”;
  • Snježana Horvat Paliska, sutkinja Upravnog suda u Rijeci, na temu “Mogućnost nagodbe i mirnog rješenja u upravnom postupku i sporu”;
  • Vedran Juričić, sudac Upravnog suda u Rijeci na temu “Nagodbe u poreznom upravnom postupku”,
  • Bruno Klein, sudac Županijskog suda u Splitu na temu “Presuda na temelju sporazuma u kaznenom postupku”,
  • mr. sc. Senija Ledić, sutkinja Županijskog suda u Splitu na temu “Obiteljska medijacija”;
  • mr. sc. Zrinka Tironi, sutkinja Općinskog suda u Splitu na temu “Predmet i sadržaj sudske nagodbe”
  • mr. sc. Ivan Tironi, sudac Županijskog suda u Splitu na temu “Pobijanje sudske nagodbe”.

Neki od sudaca koji su sudjelovali i u znanstvenom dijelu konferencije:

  • mr. sc. Zrinka Tironi s radom na temu “Subjekt matter and content of court settlement”,
  • mr. sc. Ivan Tironi na temu “Challenging of the court settlement”
  • mr.sc. Senija Ledić na temu “Amicable resolution of family disputes”.

Njihovi su radovi objavljeni u zborniku radova s Konferencije, a sutkinje Zrinka Tironi i Senija Ledić su svoje radove u znanstvenom dijelu konferencijskog programa i prezentirale.

Prezentacije s okruglog stola je moguće preuzeti sa sljedećih poveznica

Snježana Horvat Paliska, Mogućnost nagodbe i mirnog rješenja u upravnom postupku i sporu

Vedran Juričić, Nagodbe u poreznom upravnom postupku

mr.sc. Senija Ledić, Obiteljska medijacija

mr.sc. Zrinka Tironi, Predmet i sadržaj sudske nagodbe

mr.sc. Ivan Tironi, Pobijanje sudske nagodbe

Katarina Čulić, Republika Hrvatska i izvansudsko rješavanje sporova