Primjena instrumenata Europske unije u kaznenom pravosuđu

U sklopu suradnje UHS-a i CEELI Instituta financiranog od strane Europske komisije, objavljena je brošura „Primjena instrumenata EU u kaznenom pravosuđu“ na hrvatskom, engleskom i češkom.

Objavljena publikacija stavlja naglasak na različite načine na koji su postupovna pravila u nacionalnom kaznenom pravosuđu pod utjecajem više razine, odnosno, Vijeća Europe i Europske unije.

Autori su dr. sc. Marin Mrčela, doc, sudac Vrhovnog suda RH i docent na Pravnom fakultetu u Osijeku i Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D., predavačica ustavnog prava i ljudskih prava na Pravnom fakultetu Masarykovog Sveučilišta u Brnu.

Brošure je moguće preuzeti na sljedećim poveznicama:

PRIMJENA INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U KAZNENOM PRAVOSUĐU-CEELI Institute-ACJ_Croatian (pdf)

APPLICATION OF EU INSTRUMENTS IN  CRIMINAL JUSTICE-CEELI Institute-ACJ_English (pdf)

Brošure se osim toga nalaze i na web stranici CEELI Instituta:

http://ceeliinstitute.org/judicial-materials/application-of-eu-instruments-in-criminal-justice/