Konferencija “Neovisnost sudaca u njihovom sudbenom i društvenom kontekstu”, Pariz 14. rujna 2018.

U organizaciji ERA-e u Parizu je 14. rujna 2018. održana konferencija na temu Neovisnost sudaca u njihovom sudbenom i društvenom kontekstu.
Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika a predavači su bili profesori sa pravnih fakulteta iz Španjolske, Mađarske i Poljske, suci Europskog suda za ljudska prava, predsjednica Europske udruge upravnih sudaca iz Austrije i drugi.

Teme su se bavile pitanjem neovisnosti sudaca u državama članicama Europske unije i Vijeća Europe u svjetlu Konvencije o ljudskim pravima i Povelje EU o temeljnim pravima, neovisnost sudaca kao temelj vladavine prava obzirom na situaciju u Poljskoj, Mađarskoj i Turskoj, poštivanje vladavine prava kao uvjet za suradnju među državama članicama, odgovornost i alati koji stoje na raspolaganju odvjetnicima u pravcu osnaživanja neovisnosti sudaca.

Spomenuta je i recentna odluka Suda EU (C-216/18 PPU od 25. srpnja 2018.) povodom postavljenog prethodnog pitanja suda Republike Irske o postupanju po europskom uhidbenom nalogu koji je izdala Poljska, u vezi izručenja poljskog državljanina koji je zatečen u Irskoj, obzirom na činjenicu da su u Poljskoj nastupile zakonodavne promjene kojima je dovedena u pitanje neovisnost sudstva, kao i vladavina prava, jer je na ministarstvo preneseno pravo imenovanja i umirovljenja sudaca, pa postoji opravdana sumnja da se uhićeniku neće moći jamčiti pravo na pošteno suđenje. Sud u Luxemburgu zauzeo je stav da irski sud mora konkretno i precizno provjeriti koji su novonastali uvjeti, i u tom pravcu zatražiti informacije od Poljske kako bi utvrdio hoće li uhićenik imati pošteno suđenje pa da bi mogao postupiti po europskom uhidbenom nalogu. Kroz diskusiju sudionika moglo se zaključiti da je iz ove situacije proizašao problem narušenog načela uzajamnog povjerenja na kojem počiva Europska unija.

Jasna Gažić Ferenčina
Sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Predsjednica Ovršnog i izvanparničnog odjela