61. godišnji sastanak Međunarodne udruge sudaca u Marrakechu (Maroko)

Od 14. do 18. listopada 2018. u Marrakechu (Maroko) održan je 61. godišnji sastanak Međunarodne udruge sudaca (International Association of Judges – IAJ), te sastanci četiri regionalne skupine Međunarodne udruge sudaca, između ostalih i sastanak Europske udruge sudaca (European Association of Judges – EAJ).

Na sastanku Europske udruge sudaca u raspravi o stanju pravosuđa u Poljskoj zaključeno je da bi trebali odmah obustaviti primjenu odredbi nacionalnog zakonodavstva koje se odnose na snižavanje dobi umirovljenja za suce Vrhovnog suda. Također se raspravljalo o stanju pravosuđa u Azerbajdžanu i Mađarskoj, dok je za Crnu Goru poslano pismo kojim je odgovoreno na pitanja koja je dostavila njihova sudačka udruga u vezi problema pravosuđa u njihovoj zemlji.

Na sastanku Međunarodne udruge sudaca u članstvo su primljene udruge sudaca iz Angole, Bolivije, Ekvadora i Gvatemale, te sada Međunarodna udruga sudaca ima u svom članstvu nacionalne udruge iz 90 zemalja iz cijelog svijeta.

Za predsjednika Međunarodne udruge sudaca izabran je Tony Pagone iz Australija, a počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Đuro Sessa ponovo je izabran za jednog od šest dopredsjednika Međunarodne udruge sudaca na novi dvogodišnji mandat.

U sklopu 61. godišnjeg sastanka Međunarodne udruge sudaca održani su i radni sastanci četiri studijske komisije koje se bave pravosudnom upravom i statusom pravosuđa, građanskim pravima i postupcima, kaznenopravnim zakonima i postupcima, te javnim i društvenim pravom.