Sastanak Savjetodavnog vijeća sudaca Europe u Zagrebu

U Zagrebu je održan 19. plenarni sastanak Savjetodavnog vijeća sudaca Europe (CCJE – Consultative Council of European Judges) od 7. do 9. studenoga 2018. Sastanak se održavao u Starogradskoj vijećnici na Gornjem Gradu, a domaćin jednog prijam za sudionike bila je i Udruga hrvatskih sudaca. Na sastanku je usvojeno mišljenje br. 21. (2018) koje se bavi prevencijom korupcije među sucima, čiji tekst je na engleskom jeziku dostupan na web stranici CCJE.