Objavljen bilten broj 2/2023. Međunarodne udruge sudaca

Međunarodna udruga sudaca (International Association of Judges-IAJ) objavila je bilten broj 2/2023. o svojim aktivnostima i aktivnostima regionalnih grupa IAJ u 2023. IAJ je napunila 70 godina! Od 1953. uspješno djeluje na osiguranju neovisnosti sudbene vlasti u svim zemljama svijeta.

IAJ djeluje na području 92 nacionalna udruženja sudaca koji su privrženi vladavini prava i pravu stranaka da u njihovim sporovima odlučuju suci koji su u svom odlučivanju neovisni i sigurni od vanjskog utjecaja.

ISSUE-2.2023