Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa izabran za predsjednika Međunarodne udruge sudaca

U Taipeiju (Tajvan) je 19. rujna 2023. tijekom održavanja 65. godišnjeg sastanka Međunarodne udruge sudaca (International Association of Judges-IAJ) Đuro Sessa, počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, bivši prvi potpredsjednik IAJ-a i predsjednik Europske udruge sudaca (EAJ), izabran je za novog predsjednika IAJ-a.

 IAJ djeluje na području 92 nacionalna udruženja sudaca koji su privrženi vladavini prava i pravu stranaka da u njihovim sporovima odlučuju suci koji su u svom odlučivanju neovisni i sigurni od vanjskog utjecaja.

 Čestitke novoizabranom predsjedniku kao i dosadašnjem predsjedniku Jose Igreja Matos, koji je imenovan za počasnog predsjednika IAJ-a.