Priopćenje za javnost u vezi plaća sudaca

Ministarstvo pravosuđa i uprave 26. travnja 2023. objavilo je da se prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika plaće prvostupanjskih dužnosnika povećavaju za više od 26%.

Prijedlogom Ministarstva pravosuđa i uprave osnovica za izračun plaća svim pravosudnim dužnosnicima povećana je za 8%, a koeficijent za prvostupanjske pravosudne dužnosnike povećan je sa 3,54 na 4,21.

Sadašnja plaća prvostupanjskog suca izračunava se množenjem osnovice koja iznosi 625,20 eura sa koeficijentom koji iznosi 3,54, te iznosi 2.213,21 eura bruto odnosno 1.478,00 eura neto (prirez Grada Zagreba od 18%) odnosno 1.522,63 eura neto (bez prireza).

Povećanjem plaće kako je to predložilo Ministarstvo pravosuđa i uprave dolazi se do iznosa 2.842,68 eura bruto odnosno 1.862,74 eura neto (prirez Grada Zagreba od 18%) odnosno 1.925,49 eura neto (bez prireza).

Navedeno znači povećanje od 384,74 eura u neto iznosu (prirez Grada Zagreba od 18%) odnosno 402,86 eura u neto iznosu (bez prireza), što jest povećanje od 26%.

Međutim, navedeno povećanje plaće nije u skladu sa zaključcima sa 32. redovnog Zbora Udruge hrvatskih sudaca od 31. ožujka 2023. niti sa zaključcima proširene Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 24. travnja 2023., pri čemu se posebno ističe zahtjev prvostupanjskih sudaca da plaća prvostupanjskog suca ne smije biti niža od plaće državnog službenika koji sudjeluje u suđenju, a to je viši sudski savjetnik specijalist na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske čija osnovna plaća iznosi 2.055,02 eura neto (prirez Grada Zagreba od 18%) odnosno 2.126,66 eura neto (bez prireza).

U medijima se kao prosječna neto plaća suca prvog stupnja navodi iznosi od 1.670,00 eura neto, što je podatak do kojeg je Ministarstvo pravosuđa i uprave došlo bez poznatih parametara.
Naime, plaća prvostupanjskog suca početnika (bez olakšica, bez minulog rada i bez uračunavanja materijalnih prava kao mjesečnog povećanja plaće) i koja se obračunava množenjem osnovice sa koeficijentom iznosi 1.478,00 eura neto. Do plaće koju Ministarstvo pravosuđa i uprave navodi kao referentnu plaću – a to je iznos od 1.670,00 eura neto sudac dolazi kada na prvom stupnju napuni 29 godina staža sa prirezom Grada Zagreba (dakle s minulim radom, bez drugih olakšica).

Predsjednica Ogranka Zagreb III. Udruge hrvatskih sudaca

Sutkinja Vesna Horvath