Podaci o plaćama sudaca

 

Radi informiranja javnosti o razlozima neprihvaćanja prijedloga Ministarstva pravosuđa i uprave za izmjenu Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, u nastavku se objavljuju usporedni podaci o opterećenosti rada sudaca i primanjima sudaca tijekom proteklog desetljeća. Svi iskazani podaci su javno dostupni podaci te proizlaze iz godišnjih izvješća predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave, dok su obračuni plaća iskazani prema odredbama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika za referentno razdoblje.

Smatramo da već iz niže navedenih podataka jasno proizlazi da je u proteklom desetljeću priljev predmeta koje suci rješavaju znatan, a da pri tome navedeni broj predmeta rješava sve manji broj sudaca za plaću koja je usprkos znatnoj inflaciji, za prvostupanjske suce gotovo jednaka kao plaća 2009. godine, a za specijalizirane sudove te drugostupanjske i Vrhovni sud Republike Hrvatske i manja nego 2009. godine.

BROJ PREDMETA NA SVIM SUDOVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Godina U radu Riješeno Neriješeno
2009. 2 475 293 1 667 955 795 722
2022. 1 026 468 612 030 414 438

UKUPAN BROJ SUDACA U REPUBLICI HRVATSKOJ:

2009. godina – 1886 sudaca

2022. godina – 1666 sudaca

OSNOVNA NETO PLAĆA SUDACA (osnovna neto plaća suca početnika bez prireza):

Godina Općinski sud Županijski sud Vrhovni sud
2009. 1.393,70 eura (10.500,87 kuna) 1.989,87 eura (14.992,64 kuna) 2.764,03 eura (20.825,62 kuna)
2022. 1.522,63 eura (11.472,23 kuna) 1.926,76 eura (14.517,18 kuna) 2.675,00 eura (20.154,77 kuna)

Napominje se da su radi preglednosti prikazani podaci samo za redovne sudove no da se u istovjetnom položaju nalaze i specijalizirani sudovi.

U odnosu na prikazanu razliku plaće sudaca općinskih sudova ukazuje se da je do prikazane razlike došlo isključivo zbog činjenice da su za suce općinskih sudova do 2019., kada su izmijenjene odredbe Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, bili propisani manji koeficijenti složenosti poslova u odnosu na koeficijente složenosti poslova sudaca specijaliziranih prvostupanjskih sudova (trgovačkih i upravnih sudova), a nakon što su 2019. izjednačeni koeficijenti složenosti poslova za sve suce prvostupanjskih sudova, da su plaće svih sudaca prvostupanjskih sudova i dalje niže od plaća sudaca trgovačkih sudova prije 2009., obzirom je osnovna neto plaća suca trgovačkog suda (bez prireza) 2009. godine iznosila 1.571,73 eura (11.842,18 kuna), a sada 2023. godine iznosi 1.522,63 eura (11.472,23 kuna).