Zaključak Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca

Održan je Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca 25. travnja 2023. te je donesen:

Z a k lj u č a k

1. Zahtijeva se kao privremeno rješenje povećati osnovicu za obračun plaće svih sudaca za 20% te povećati koeficijent prvostupanjskih sudaca s 3,54 na 4,19

2. Podsjeća se na zaključke Zbora UHS od 31. ožujka 2023., a posebno na zaključak o izjednačavanju plaća drugostupanjskih sudaca s plaćama sudaca visokih sudova

3. Ponovno se ističe potreba u najkraćem mogućem roku sustavno urediti plaće sudaca s modelom platnih razreda i indeksacijom te nužnost povećanja plaća državnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima

4. Očekuje se da će se u Ministarstvu pravosuđa i uprave, na sastanku Radne skupine koji će se održati 26. travnja 2023., donijeti odluka oko privremenog rješenja plaća sudaca (točka 1. ovog zaključka), ako se to ne dogodi na sljedećem sastanku Upravnog odbora UHS koji će se održati 3. svibnja 2023. u 15 sati dogovorit će se mjere koje će se poduzeti.