Osvrt Udruge sudaca

Povodom članka objavljenog na portalu Večernji list dana 30. kolovoza 2022. pod naslovom “Još jedan postupak na reviziji zbog sutkinjina pogrešnog tumačenja zastare”, a ne umanjujući prava novinara da izvještavaju o načinu odlučivanja sudova, kao i da postavljaju upite nadležnim tijelima radi mogućnosti izvještavanja, skrećemo pažnju na sljedeće:

Pravilnost i zakonitost odluka sudaca županijskog suda mogu biti predmet ispitivanja po izvanrednim pravnim lijekovima od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Navođenje u članku da očigledno neki suci Županijskog suda u Varaždinu i Bjelovaru nemaju nikakav osjećaj odgovornosti za “običnog čovjeka” kojeg je banka opljačkala primjenom nepoštenih ugovornih odredaba smatramo neprimjerenim.

Iznošenje kvalifikacija sudaca po principu načina odlučivanja i na način koji kod čitatelja unaprijed stvara predodžbu o neodgovornom radu sudaca, kako je to učinjeno u tekstu, ocjenjujemo kao oblik pritiska na rad tijela sudbene vlasti.

UDRUGA HRVATSKIH SUDACA
OGRANAK VARAŽDIN