Udruga hrvatskih sudaca će sudjelovati na okruglom stolu u povodu inicijative predsjednika VSRH-a

Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS), kao izvršno tijelo UHS-a, na sjednici održanoj 25. travnja 2022. donijelo je slijedeće zaključke:

U vezi dopisa koji je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Radovan Dobronić uputio državnim tijelima i zainteresiranoj javnosti radi organiziranja okruglog stola s ciljem promišljanja reguliranja izvansudskih aktivnosti sudaca, UHS pozdravlja svaku inicijativu usmjerenu na poboljšanje stanja sudbene vlasti.

U tom smislu UHS pozdravlja i inicijativu predsjednika VSRH-a o okruglom stolu na kojem će se raspravljati o pojedinim tema.

No, UHS ocjenjuje da navedeni prijedlog ima manje nedostatke i nejasnoće. UHS upozorava na važnije probleme koji nedostaju u inicijativi, a koje bi trebalo raspraviti:

a) Dugotrajnost sudskih postupaka
b) Plaće i mirovine sudaca
c) Plaće i mirovine sudskih službenika i namještenika
d) Uvjeti rada i ulaganja u infrastrukturu
e) Zanemarivanje stabilne sudske prakse do strane državnih tijela i organizacija
f) Nezakonito donesena Okvirna mjerila za rad sudaca
g) Protuustavno zadiranje izvršne vlasti u neovisnost sudbene vlasti

Osim toga, UHS uočava i manje nejasnoće inicijative:

a) Nejasno je zašto su pozvane samo neke nevladine udruge, a ne i druge koje prate rad sudstva ili su organski vezane za djelovanje sudstva, odnosno druge udruge novinara i medijskih izdavača
b) Nije jasno zašto se pokreću teme koje su određene Ustavom i zakonima RH-a, a koje su izvan ovlasti sudova
c) Nije jasna uporaba poredbeno pravnih analiza koje nisu cjelovite pa izgleda da podupiru unaprijed postavljene teze
d) Nejasno je zašto se miješa stegovna odgovornost sudaca i odgovornost sudaca prema Kodeksu sudačke etike.

UHS će sudjelovati na predloženom okruglom stolu, pri čemu se nadamo da će se raspraviti i pitanja na koja ukazujemo u ovom priopćenju. Svaka aktivnost koja će objektivno upozoriti na probleme i dati njihova rješenja koja su u skladu s ustavnim i međunarodnim načelima neovisnosti i samostalnosti sudbene vlasti je dobrodošla.