UHS je sudjelovao u e-Savjetovanju u vezi predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnom sudbenom vijeću

Upravo je završilo otvoreno javno savjetovanje o prijedloga Ministarstva pravosuđa i uprave o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Putem aplikacije e- Savjetovanje Udruga hrvatskih sudaca (UHS) se uključila u javno savjetovanje sa svojim primjedbama.

UHS je izrazio protivljenje uvođenju „nedavanja suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere“ kao novog stegovnog djela za suce. Sigurnosna provjera u vremenskim razmacima za sve suce je neprihvatljiva. Zbog izmjene Zakona o sudovima kojim je uvedena sigurnosna provjera za sve suce, UHS je odlučio pokrenuti postupak ocjene ustavnosti odredbi tog Zakona. Uvedena sigurnosna provjera svih sudaca je suprotna člancima 115. i 118. Ustava Republike Hrvatske koji sudbenu vlast definiraju kao samostalnu i neovisnu. Ujedno je i diskriminatorna u odnosu na suce kao dužnosnike sudbene vlasti jer u sklopu ravnopravnosti tri državne vlasti, takve provjere se ne predviđaju niti se propisuju za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti. Predloženim novim stegovnim djelom se u biti „prisiljava“ suce na sigurnosnu provjeru, odnosno «kažnjava» one suce koji ne daju suglasnost za provođenje sigurnosne provjere. Time će suci u Republici Hrvatskoj biti jedini u nekoj zemlji članici EU-a koji će biti podvrgnuti takvim sigurnosnim provjerama.

Predložena je i izmjena stegovnog djela suca koje je povezano s ispunjenjem Okvirnih mjerila za rad sudaca. UHS smatra da je neprihvatljivo da Okvirna mjerila za rad sudaca budu podloga za stegovnu odgovornost sudaca, k tome još u 100 % učinku. To iz razloga jer su Okvirna mjerila iz prosinca 2021. donesena nezakonito, nepoštivanjem zakonske procedure da se svaka „nova“ Okvirna mjerila donose uz sudjelovanje i mišljenje Opće proširene sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ministar pravosuđa i uprave (izvršna vlast) donio je u prosincu 2021. „nova“ Okvirna mjerila za rad sudaca bez obrazloženja potrebe donošenja novih i bez obrazloženja što se želi postići pojedinim novim mjerilom i zašto se mijenjaju prijašnja mjerila.

Detaljnije:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20334