Radionica “Praktična primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda pred prvostupanjskim sudom”

Udruga hrvatskih sudaca, Ogranak Rijeka, 23. svibnja 2019. organizirala je radionicu pod nazivom “Praktična primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda pred prvostupanjskim sudom”.  Voditelj radionice bio je Dražen Kevrić, mag. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu.

Tema radionice, namijenjena sucima i sudskim savjetnicima, obuhvatila je aspekte praktične primjene Konvencije u svakodnevnom radu, uključujući pojašnjenja u smislu prepoznavanja konvencijskog prava, kako prepoznato konvencijsko pravo postaviti u kontekst utvrđenog činjeničnog stanja u konkretnom predmetu te kada i kako provesti test razmjernosti.

S obzirom na to da je predavač i voditelj radionice svoja znanja i iskustva stekao prilikom svog rada i boravka na Europskom sudu za zaštitu ljudskih prava, mnoštvo praktičnih primjera iz recentne domaće sudske prakse stavljeno je u širi kontekst međunarodnog izvora prava, a prisutni sudionici radionice svojim brojnim pitanjima i aktivnim sudjelovanjem doprinijeli su razmjeni iskustava i znanja na način koji je sucima praktičarima od neprocjenjive koristi.

UHS Ogranak Rijeka