Godišnji sastanak Europske udruge sudaca u Kopenhagenu (Kraljevina Danska)

Od 9. do 11. svibnja 2019. godine u Kopenhagenu (Kraljevina Danska) održan je redoviti godišnji sastanak Europske udruge sudaca (EAJ). Prvog dana 9. svibnja 2019. godine održana je konferencija za temu “Politika i sudovi – promjena odnosa” u prostorima Sveučilišta u Kopenhagenu.

Drugog dana 10. svibnja 2019. održan je redoviti sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici 40-tak udruga sudaca iz Europe.

Posebno se raspravljalo o sve češćim napadima na neovisnost sudbene vlasti, s naglaskom na situaciju u Poljskoj, Mađarskoj, Turskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj. Na kraju dana održane je posjet Parlamentu.

Posljednji dan bio je rezerviran za vožnju brodom i razgledavanje Kopenhagena, te je skup završio posjetom Vrhovnom sudu Kraljevine Danske.

U ime Udruge hrvatskih sudaca na sastanku su sudjelovali Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca i Đuro Sessa, dopredsjednik Svjetske udruge sudaca i počasni predsjednik UHS-a.