OGRANAK SPLIT – Stručni skup 27. prosinca 2018.

Aktualnu praksu Suda Europske unije u Luxemburgu sucima splitskih sudova i gostima predstavila je Mirna Romić, pravna savjetnica suca ovog Suda Siniše Rodina na stručnom skupu održanom u organizaciji Ogranka Split 27. prosinca 2018. u sjedištu Ogranka.

Pred hrvatskim se sudovima vodi veći broj parničnih postupaka vezanih uz primjenu Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (“Narodne novine”, broj 72/17, dalje: Zakon o ništetnosti). Povodom zahtjeva za prethodnu odluku jednog od domaćih sudova, u predmetu Suda EU broj C-630/17 u tijeku je postupak odlučivanja je li taj Zakon usklađen s pravom Unije.

Naime, Zakon o ništetnosti propisuje retroaktivnu ništetnost ugovora o kreditu od dana njihova sklapanja, kao i drugih pravnih poslova koji su posljedica takvih ugovora o kreditu, kada se ti ugovori sklapaju između stranih vjerovnika (vjerovnika s poslovnim nastanom u državi članici) koja nije ona osoba kojoj su usluge namijenjene, iako vjerovnik nije imao potrebna odobrenja od nadležnih tijela države članice(konkretno Hrvatske narodne banke) u trenutku sklapanja ugovora.

Suci su upoznati sa Zaključkom nezavisnog odvjetnika u ovom predmetu iz kojeg proizlazi da je Zakon o ništetnosti protivan članku 56. Zakona o funkcioniranju Europske unije.

Sucima je predstavljena i odluka Suda u predmetu C-619/18 od 17. prosinca 2018. kojom je određena privremena mjera donesena po zahtjevu Europske komisije u vezi sa zaštitom prava sudaca na neovisnost u Poljskoj. Istaknuto je kako u postupcima pred Sudom određivanje privremene mjere ima cilj osigurati punu učinkovitost buduće konačne odluke zbog čega se o ovom pitanju odlučuje u hitnom postupku.

U raspravi je bilo riječi i o utjecaju pravnih tumačenja Suda na praksu nacionalnih sudova te je naglašeno da je odluka Suda u kojoj je zaključeno da akt neke institucije Unije nije u skladu s ugovorima ili u kojoj je Sud protumačio pravo Unije, obvezujuća za nacionalni sud koji je uputio prethodno pitanje, kao i za sve nacionalne sudove država članica.

Ovaj je stručni skup suce iznova podsjetio na iznimnu važnost sustavnog i stalnog praćenja prakse Suda EU jer je pravo Unije nadređeno nacionalnom pravu i primjenjuje se u svim državama članicama zbog čega najizravnije utječe na živote građana.

PREDSJEDNICA OGRANKA
mr. sc. Senija Ledić