Potpisan Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji s Pravnim fakultetom u Osijeku

Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec dana 18. prosinca 2018. i prof. dr. sc. Renata Perić dekanica Pravnog fakulteta u Osijeku potpisali su Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji.

Potpisivanje ovog Sporazuma i suradnju UHS-a i Pravnog fakulteta u Osijeku inicirao je Ogranak UHS-a Osijek, koji i započinje ovu suradnju sa Katedrom radno pravnih i socijalnih znanosti i prof. dr. sc. Mario Vinkovićem. Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i predstavnici Ogranka UHS-a Osijek dr. sc. Sanja Zagrajski predsjednica Ogranka i Božidar Horvat zamjenik predsjednice Ogranka. Potpisivanje Sporazuma bilo je popraćeno velikim brojem novinara, a nakon potpisivanja izjave za medije dali su dekanica Pravnog fakulteta i predsjednik UHS-a.

Sporazumom je predviđena znanstveno i stručna suradnja u:

  • realizaciji znanstvenih i stručnih projekata,
  • organizaciji seminara, konferencija, okruglih stolova, međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova,
  • sudjelovanju po pozivu predstavnika Udruge i Fakulteta u aktivnostima koje organizira jedna od stranaka ovog Sporazuma,
  • pripremi, prijavi i provedbi projekata od zajedničkog interesa,
  • realizaciji svih drugih aktivnosti koje nisu protivne Statutu Udruge hrvatskih sudaca i Statutu Pravnog fakulteta Osijek, a za koje stranke Sporazuma utvrde da su aktivnosti od zajedničkog interesa.

Predmet ovog Sporazuma je i suradnja Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Osijek i Katedre radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek, odnosno zaposlenika predmetne katedre i Udruge hrvatskih sudaca Ogranak Osijek u aktivnostima iz članka 1. ovog sporazuma, kao i suradnja sa svim drugim katedrama i zaposlenicima Pravnog fakulteta Osijek u aktivnostima od zajedničkog interesa.