OGRANAK SPLIT – Studijsko putovanje u Luxemburg 2017. godine

Upoznavanje s radom Suda Europske unije u Luxemburgu, uz nastojanje hrvatskih sudova za što boljim tumačenjem i primjenjivanjem prava Europske unije, bili su motivi Ogranku Split Udruge hrvatskih sudaca za posjet tom Sudu kojeg je ovaj Ogranak organizirao unutar studijskog putovanja u vremenu od 11. do 15. listopada 2017.

Ogranku Split ove prigode priključili su se suci ogranaka Bjelovar, Dubrovnik i Šibenik.

Tijekom posjete Sudu suci su nazočili raspravi u predmetu broj T-555/15, Mađarska protiv Europske komisije, koji se vodi radi utvrđenja ništetnosti naloga Komisije o obustavi naplate progresivne stope pristojbi za prodavaonice u kojima se prodaje roba široke potrošnje kratkog vijeka trajanja, donesenog zato što Komisija smatra da znatna progresivnost stopa pristojbi čini državnu potporu.

Suci su ujedno bili gosti hrvatskih sudaca koji djeluju na oba suda od kojih se sastoji Sud Europske unije: Siniše Rodina – suca Suda i Vesne Tomljenović – sutkinje Općeg suda Europske unije.

Sudac Rodin sucima je održao općenitu prezentaciju o Sudu, istaknuvši temeljnu zadaću Suda kao pravosudnog tijela Unije osigurati poštovanje europskog prava kroz brigu za ujednačenu interpretaciju nacionalnog prava u svjetlu prava Europske unije. Ujedno je sucima približio način rada Suda posebno ukazavši na važnost komunikacije među sucima u rješavanju predmeta i važnost raspravljanja strateških pitanja predmeta u cilju ujednačavanja prakse Suda.

Sudac Rodin naglasio je da Sud priznaje procesnu autonomiju nacionalnim sudovima, ali uz ograničenje da primjenu prava EU ne smiju činiti pretjerano teškom.

Sutkinja Tomljenović održala je prezentaciju o Općem sudu Europske unije, upoznala suce s nadležnošću ovog Suda, njegovom strukturom, tijekom postupaka te praksom Općeg Suda. Posebno je istakla da se protiv odluka Općeg suda može podnijeti žalba Sudu koja je ograničena na pravna pitanja. Ukazala je na povijesni razvoj Općeg suda te istakla da je u 2015. prihvaćena reforma ustrojstva sudova Unije u okviru koje su do sada provedene dvije od triju etapa reforme u kojoj se veliki broj dodatnih sudaca priključio Općem sudu koji je preuzeo nadležnosti Službeničkog suda raspuštenog 31. kolovoza 2016.

Sa sucem Rodinom i sutkinjom Tomljenović suci su raspravljali o važnosti postavljanja prethodnih pitanja kao instrumenta interpretacije europskog prava, ali i mehanizma povjerenja nacionalnih sudova u Sud Europske unije, o duljini trajanja postupaka pred Sudom i Općim sudom, ulozi nezavisnih odvjetnika u radu na predmetima, razlozima za žurno rješavanje predmeta i načinu rješavanja žurnih predmeta.

Pritom je posebno ukazano na važnost i značenje presuda Suda u predmetima Zulfikarpašić od 9. ožujka 2017. broj C-484/15, EU:C:2017:199 i Pula parking od 9. ožujka 2017. broj C-551/15, EU:C:2017:193 koje su donesene povodom zahtjeva za prethodnu odluku hrvatskih sudova u vezi s nadležnošću javnih bilježnika za izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u kontekstu pravosudne suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji.

S aktualnom praksom Suda suce su na okruglim stolovima upoznali Mirna Romić, savjetnica u kabinetu suca Siniše Rodina te Marc Barennes i Pablo Barbel Fernandez, savjetnici u kabinetu sutkinje Vesne Tomljenović.

Tijekom studijskog putovanja suci su primljeni i u Europa-Institut koji djeluje pri Sveučilištu Saarland u Saarbrückenu, glavnom gradu njemačke savezne pokrajine Saarland. Radi se o Institutu utemeljenom 1952. godine koji se bavi europskim i međunarodnim pravom. Ovaj Institut surađuje sa svim hrvatskim pravnim fakultetima, a u okviru različitih projekata organizira ljetne škole i istraživačke seminare za doktorande na kojima sudjeluju i doktorandi naših pravnih fakulteta, uključujući i one iz reda sudaca Ogranka Split.

Studijsko putovanje obuhvatilo je i posjet nastarijem gradu u Njemačkoj Trieru smještenom u saveznoj pokrajini Porajnju i Falačkoj u kojem se nalazi i poznato Sveučilište osnovano davne 1473. godine.

Tom su prigodom suci, među ostalim, razgledali i stari dio grada koji je na popisu UNESCO-ve Svjetske baštine.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr. sc. Senija Ledić