OGRANAK SPLIT – Stručni skup 29. svibnja 2014. u Splitu

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji proučavanje europskoga obiteljskog i europskoga obiteljskog procesnog prava za suce i sudske savjetnike postao je osobito važan izazov, među ostalim, i zbog toga što su uredbe kojima su regulirana ova područja izravno primjenjive za sve države članice i u potpunosti zamjenuju nacionalne norme u području koje reguliraju. Upravo je zato nužno poznavanje njihova sadržaja i pravnog domašaja u pravnom uređenju obiteljskih odnosa s međunarodnim elementom te u postupcima priznanja i ovrhe odluka i javnih isprava koje se odnose na obiteljske odnose unutar EU.

S tim ciljevima Udruga hrvatskih sudaca, Ogranak Split organizirao je u Splitu 29. svibnja 2014. stručni skup na temu “Primjena Uredbi Europske unije u stvarima s prekograničnim elementom – uzdržavanje i roditeljska odgovornost”. Skupu je nazočilo 24 polaznika iz reda sudaca i sudskih savjetnika s područja županijskih i općinskih sudova Splita, Zadra, Šibenika i Dubrovnika.

Predavači su bili: doc.dr. Mirela Župan – Pravni fakultet u Osijeku, doc. dr. sc. Ines Medić – Pravni fakultet u Splitu, Marija Stojević – Ministarstvo socijalne politike i mladih te Karolina Šestak – Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Program skupa uključivao je sljedeće teme:
1. Uloga Središnjeg tijela i centra za socijalnu skrb u postupcima s prekograničnim elementom (Marija Stojević)
2. Uredba broj 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja (doc. dr. sc. Mirela Župan)
3. Uredba broj 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i sporovima povezanim s roditeljskom skrbi (doc. dr. sc. Ines Medić)
4. Prezentacija obrazaca uz Uredbe i njihovo popunjavanje (Karolina Šestak)
5. Rasprava i praktični rad na primjerima iz sudske prakse

Skup je pružio odgovore na brojna pitanja i nedoumice koje su se sucima pojavile u praksi, kao i one koje se tek mogu pojaviti u vezi s primjenom uredbi u području obiteljskog prava u prekograničnim postupcima. Posebno je istaknuta potreba za daljnjim usavršavanjem znanja iz područja obiteljskopravne regulative u prekograničnim stvarima.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT

mr. sc. Senija Ledić