OGRANAK VARAŽDIN – Posjet članova Društva pravnikov v Pomurju

UHS Ogranak Varaždin u svezi priopćavanja svojih aktivnosti na forumu UHS-a priopćava da su dana 11. svibnja 2012. UHS Ogranak Varaždin posjetili članovi Društva pravnikov v Pomurju. Do posjeta je došlo na inicijativu jednog člana navedenog Društva koji je predložio odvjetniku iz Varaždina Marijanu Fosinu prijedlog za druženje s kolegicama i kolegama iz Varaždina, a koji je taj prijedlog proslijedio našem Ogranku.

Nakon početne inicijative predsjednica Ogranka stupila je u kontakt s članom Društva pravnikov v Pomurju Otonom Nemecom koji je dana 20. travnja 2012. zajedno sa predsjednicom Društva Marjeticom Škergel Logar došao u Varaždin, te se susreo s predsjednicom Županijskog suda u Varaždinu i predjsenicom Ogranka.

Tom prilikom dogovoren je posjet članova Društva za dan 11. svibnja 2012. u Varaždinu. Društvo djeluje na području Ljutomera, Murske Sobote i Radgone i većina članova su upravo suci sudova iz tih gradova, pa je tako u posjeti i bilo najviše sudaca. Posjeta je realizirana u suradnji za Zborom odvjetničke komore u Varaždinu, te Županijskim i Općinskim sudom u Varaždinu. Osim što je susret održan u nadasve srdačnom i prijateljskom ozračju, za prvi puta je održan u formi općenitog razgovora o pravosudnim tijelima na području nadležnosti Županijskog suda u Varaždinu te Republici Hrvatskoj, kao i pravosudnim tijelima u Pomurju i Republici Sloveniji.

Razgovor je održan u velikoj raspravnoj dvorani Županijskog suda u Varaždinu i trajao je oko dva sata, a zatim su domaćini članove Društva odveli u razgledavanje užeg centra grada Varaždina. Nakon toga nastavljeno je druženje u jednom od ugostiteljskih objekata u Varaždinu i zaključak je da smo svi zainteresirani da ovakvo druženje sa “susjedima” preraste u tradiciju.

 

Predsjednica UHS-a Ogranak Varaždin

Karmela Sotošek