UHS ne razmatra o slanju pritužbe protiv Vlade RH Europskom sudu za ljudska prava

Netočna je tvrdnja objavljena u novinskom članku tjednika „Nacional“ od 11. srpnja 2023. godine, broj 1316, da bi „Udruga hrvatskih sudaca slala pritužbu ili tužbu“. Takav navod predstavlja proizvoljnu i neutemeljenu konstrukciju autora članka. Tijela Udruge hrvatskih sudaca (UHS) nisu niti raspravljala niti su donijela ikakvu odluku o navodnim tužbama ili pritužbama Europskom sudu za ljudska prava, protiv bilo koje institucije Republike Hrvatske, niti je ta tema bila predmet rasprave niti na jednom tijelu UHS.

UHS od glavnog urednika tjednika „Nacional“ traži da na istom ili istovrijednom mjestu programskog sadržaja objavi ispravak objavljene informacije.

Zahtjev za ispravak objavljene informacije: Zahtjev