EAJ donijela rezoluciju u vezi plaća sudaca u RH

Europska udruga sudaca (EAJ) na sastanku u Ateni 2. lipnja 2023. sa zabrinutošću je primijetila aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj u vezi plaća sudaca.

EAJ ističe da je odgovarajuća plaća sudaca bitan element neovisnog sudstva i vladavine prava. Plaća sudaca bi “trebala biti razmjerna njihovoj profesiji i odgovornostima te biti dostatna da ih zaštiti od poticaja kojima je cilj utjecati na njihove odluke.” Ovaj standard priznaje nekoliko međunarodnih dokumenata.

Nadalje, ova su načela u međuvremenu ustaljena sudska praksa Suda Europske unije i stoga obvezujuća za sve države članice Europske unije. Veliko vijeće je u svojoj značajnoj odluci u predmetu Associação Sindical dos Juizes Portugueses izjavilo: „Kao i zaštita od razrješenja s dužnosti u konkretnom pravosudnom tijelu (….), primanje razine plaće razmjerne s važnošću funkcija koje obnašaju predstavlja jamstvo ključno za neovisnost sudstva.“

EAJ smatra da neadekvatna razina plaće sudaca u Hrvatskoj ne zadovoljava navedene uvjete.
Konačno, EAJ podsjeća vlade općenito da postoji obveza države da adekvatno osigura sudbenoj vlasti potrebne resurse.

EAJ stoga potiče Vladu Republike Hrvatske i tijela izvršne vlasti da brzo nastave s preispitivanjem i poboljšanjem plaće i naknada koje se isplaćuju sucima. Osim toga, EAJ nadalje apelira da se taj proces provede uz punu konzultaciju s članovima sudske vlasti, uključujući Udrugu hrvatskih sudaca.

EAJ resolution on salaries of judges in Croatia – approved