Suradnja Udruge hrvatskih sudaca sa CEELI Institutom iz Praga

Udruga hrvatskih sudaca nastavlja suradnju sa CEELI Institutom iz Praga. Nakon što je 38 članova UHS sudjelovalo na edukaciji iz europskog kaznenog prava u Pragu tijekom 2018. godine, UHS nastavlja suradnju sa CEELI Institutom.

Ponovno smo zajednički aplicirali prema EU fondovima radi organizacije edukacije iz europskog prava, kako iz područja građanskog, tako ponovno i iz kaznenog prava. U tu svrhu predsjednik Udruge hrvatskih sudaca sudjelovao je na godišnjem sastanku CEELI Instituta u Pragu 30. lipnja i 1. srpnja 2019. godine.

Posebno treba naglasiti da veliku ulogu u suradnji sa CEELI Institutom ima član UHS Davor Dubravica, koji je dugogodišnji suradnik te institucije.