Dopuna prijedlog za ocjenu ustavnosti uvođenja sigurnosnih provjera svih sudaca

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) podnijela je Ustavnom sudu dopunu Prijedloga za ocjenu ustavnosti odredbi članka 86. a Zakona o sudovima (prijedlog podnesen 4. svibnja 2022.) kako bi se dodatno objasnili razlozi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti navedene odredbe s Ustavom i razlozi za ukidanje te odredbe.

Naime, nakon podnošenja Prijedloga Europska je komisija objavila Godišnji izvještaj o stanju vladavine prava za 2022. U odnosu na Republiku Hrvatsku Europska je komisija naglasila da je „novi zakon“ kojim se uvode redovite sigurnosne provjere za suce izazvao zabrinutost.

Europska komisija preporučuje Republici Hrvatskoj preispitati novouvedene sigurnosne provjere svih sudaca koje u određenim vremenskim razmacima treba provoditi Sigurnosno-obavještajna agencija i to tako da se osigura integritet sudaca na temelju drugih postojećih mehanizama. Pritom treba uzeti u obzir europske standarde o neovisnosti i samostalnosti sudaca te mišljenje Venecijanske komisije.

U Godišnjem izvještaju Europske komisije postoji i usporedna perspektiva. Okvir sigurnosnih provjera sudaca koji je uveden u Republici Hrvatskoj je jedinstven u Europskoj uniji.
UHS ponavlja da osporena odredba nije suglasna s 11 odredbi Ustava. Osim toga, članak 86.a Zakona o sudovima suprotan je i standardima Europske unije koji se odnose na samostalnost i neovisnost sudbene vlasti.

Detaljnije na poveznici:

Dopuna prijedloga – Ustavni sud-druga