Očitovanje UHS-a u svezi Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca

Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS) na sjednici održanoj 20. listopada 2022. razmatrao je Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona, a koji je Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo putem aplikacije e- Savjetovanje.

Upravi odbor UHS-a razumije potrebu da se izjednači osnovica za izračun plaća u odnosu na sve korisnike državnog proračuna, a posebice državnih i pravosudnih dužnosnika.

U preostalom dijelu, uključujući i onaj koji se odnosi na nove manje koeficijente za izračun plaće sudaca, predloženi zakon nije prihvatljiv jer:

– ne ispravlja nepravedno smanjenje plaća sudaca,
– plaće sudaca ovise o rezultatu pregovaranja Sindikata i Vlade RH u kojem suci uopće ne sudjeluju,
– ne ispravlja nekonzistentnost odnosa između plaća sudaca različite vrste i stupnja sudovanja,
– održava plaće sudaca prvog stupnja nedopustivo niskim,
– ne izjednačava plaće sudaca sudova drugog stupnja,
– ne uzima u obzir opseg odgovornosti sudaca u odnosu na sudske savjetnike kao pomagače sudaca,
– snižava postojeće koeficijente za izračun plaće jer početni koeficijent za obračun plaća sudaca mora biti viši od 3,5
– ne izjednačava prava sudaca s pravima ostalih državnih dužnosnika,

Ponavljamo da je već nastupilo vrijeme za posve drukčiji sustav određivanja plaća sudaca u kojem će visina plaće sudaca prije svega ovisiti o iskustvu sudaca, a ne o poziciji koju zauzimaju.

Konačno, uvažavajući sve međunarodne standarde sadržane u više međunarodnih dokumenata beziznimno se podržava zaključak Venecijanske komisije koji glasi:

„Visina plaće suca se mora jamčiti zakonom i mora biti u skladu s dostojanstvom njihove službe i opsegu njihovih dužnosti. Dodatci i nenovčane koristi čija dodjela uključuje i diskrecijske ovlasti treba isključiti.“

UHS nudi punu suradnju zakonodavcu i predlagaču zakona.

Poziva se predsjednik VSRH i/ili, Opća sjednica VSRH i/ili Proširena sjednica VSRH da zauzme stav o prijedlogu Zakona.