Objavljen Godišnji izvještaj o stanju vladavine prava za 2022.

Europska komisija objavila je Godišnji izvještaj o stanju vladavine prava za 2022. Sastoji se od izvještaja o stanju vladavine prava u EU te 27 poglavlja za svaku zemlju članicu. Vladavina prava znači da svi dijelovi društva, uključujući sva tijela javne vlasti, uvijek djeluju u okviru ograničenja utvrđenih zakonom, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava te pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Republika Hrvatska u izvještaju se spominje 16 puta, a razrada je u Poglavlju za Hrvatsku.

Izvještaj uključuje i posebne preporuke za svaku državu članicu. Smisao je ovih preporuka potaknuti države članice na provođenje tekućih ili planiranih reformi te da same utvrde područja u kojima su potrebna poboljšanja.

U preporukama za Republiku Hrvatsku podsjeća se na obveze preuzete u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje se odnose na određene aspekte pravosudnog sustava i antikorupcijskog okvira. Republici Hrvatskoj se tako, među ostalim, preporuča:

– preispitati novouvedene periodične sigurnosne provjere svih sudaca i državnih odvjetnika koje treba provoditi Sigurnosno-obavještajna agencija, na način da se osigura integritet sudaca i državnih odvjetnika na temelju drugih postojećih mehanizama. Pri tome treba uzeti u obzir europske standarde o neovisnosti i samostalnosti sudaca i tužitelja te mišljenje Venecijanske komisije.
– uvesti sveobuhvatno zakonodavstvo u području lobiranja, koje će obuhvatiti osobe na najvišim izvršnim položajima, te uspostaviti javni registar lobista.
– pozabaviti se pitanjem Strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja (SLAPP tužbe) usmjerenih protiv novinara, uključujući rješavanje zlouporabe zakonskih odredbi o kleveti i poticanje svijesti o tome, uzimajući u obzir europske standarde o zaštiti novinara
– osigurati sustavnije postupanje po preporukama i zahtjevima pravobranitelja

Prema podacima iz Poglavlja za Republiku Hrvatsku razina percipirane neovisnosti sudstva u Hrvatskoj i dalje je vrlo niska, kako u javnosti tako i u tvrtkama. No, dojam građana i trgovačkih društava o neovisnosti sudstva porastao je u usporedbi s 2021. (17 % za opću javnost i 16 % za trgovačka društva), preokrećući prethodni trend pada. Glavni razlog koji šira javnost i tvrtke navode za uočeni nedostatak neovisnosti sudova i sudaca je percepcija uplitanja ili pritiska od strane vlade i političara.

Za uočiti je da se za Republiku Hrvatsku niti jedna preporuka ne odnosi na sudbenu vlast i njezino funkcioniranje.

Preporuke po zemljama

Izvješće o vladavini prava u EU 2022.

Eurobarometar korupcija u Republlici Hrvatskoj

Corruption_ebs_523_summary_en

27_1_194032_coun_chap_croatia_en