Ustavni sud privremeno obustavio izvršenje svih radnji u vezi sigurnosnih provjera sudaca

Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici 16. svibnja 2022. odlučio pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 86.a Zakona o sudovima te članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u dijelu koji se odnosi na sigurnosne provjere sudaca. Postupak je pokrenut u povodu prijedloga Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Udruge hrvatskih sudaca za ocjenu ustavnosti tih odredbi Zakona o sudovima.

Ujedno, na prijedlog Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Udruge hrvatskih sudaca, Ustavni sud je odlučio privremeno obustaviti izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje bi se na temelju tih odredaba poduzimale u praksi. Privremena obustava je snazi do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti navedenih odredbi zakona s Ustavom, a radi sprječavanja mogućih posljedica koje bi mogle nastati zbog primjene osporenih zakonskih odredaba.

Priopćenje za javnost sa sjednice Ustavnog suda RH od 16. svibnja 2022.pdf