Objavljeno rješenje Ustavnog suda o obustavi izvršenje svih radnji u vezi sigurnosnih provjera sudaca

Ustavni sud Republike Hrvatske objavio je rješenje kojim je 16. svibnja 2022. odlučio pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 86.a Zakona o sudovima te članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u dijelu koji se odnosi na sigurnosne provjere sudaca.

Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom tih odredaba Zakona o sudovima privremeno se obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju osporenih zakonskih odredaba.

Detaljnije u poveznici:

U-I-2215-2022-i-dr.pdf