Izjava EAJ u vezi odluke parlamenta u Poljskoj

Upravni odbor Europske udruge sudaca (EAJ) objavio je izjavu u povodu odluke parlamenta u Poljskoj o novom sastavu Nacionalnog sudbenog vijeća. Time poljske vlasti opet zanemaruju europske ugovore i načela na kojima se temelji i djeluje Europska unija.

EAJ potiče poljske kolege da poštuju i slijede poljski ustav, nadnacionalne ugovore i presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava u tom području neovisno i samostalno.

EAJ-Statement-on-Poland.pdf