Proširena opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske jednoglasno odbacila prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave za donošenje novih Okvirnih mjerila za rad sudaca

Okvirnim mjerilima za rad sudaca određen je broj odluka koje je sudac dužan donijeti u jednogodišnjem razdoblju. Propisuje ih ministar pravosuđa uz prethodno mišljenje Proširene opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Nakon što je Ministarstvo pravosuđa i uprave dostavilo Vrhovnom sudu Republike Hrvatske 29. studenog 2021. nacrt novih Okvirnih mjerila, održana je 6. prosinca Proširena opća sjednica Vrhovnog suda.

Proširena opća sjednica Vrhovnog suda jednoglasno je zaključila da predloženi Nacrt novih okvirnih mjerila za rad sudaca nije podoban za raspravljanje.

Okvirna mjerila koja su sada na snazi donesena su krajem 2019. (u primjeni od 1. siječnja 2020.), a u dostavljenom je Nacrtu izostala bilo kakva analiza njihovog utjecaja na rad sudaca. Nacrt ne sadrži bilo kakvo obrazloženje kao niti razloge zbog kojih je predložen.

Detaljnije na poveznici: http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=560