IZVJEŠTAJ SA ZNANSTVENOG SKUPA “OKVIRNA MJERILA ZA RAD SUDACA”

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je 23.04.2024. znanstveni skup pod nazivom “Okvirna mjerila za rad sudaca”.

Na navedenom skupu predstavljeni su rezultati ankete koju je u veljači 2024. Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo proveo među sucima vezano uz njihova stajališta o Okvirnim mjerilima za rad sudaca (OM).

U anketi je sudjelovalo 487 sudaca (oko 30% od ukupnog broja sudaca u RH) od kojih je 67% sudaca prvostupanjskih sudova.

U odnosu na pitanje o objektivnosti OM, 91% sudaca izjasnilo se da ista nisu objektivna, a 94% sudaca izjasnilo se da OM treba mijenjati. U odnosu na pitanje o načinu donošenja OM, 59% sudaca izjasnilo se da se uopće ne slažu s načinom donošenja, dok se 23% njih uglavnom ne slažu s načinom donošenja OM. Iz navedenog proizlazi da se 82% sudaca ne slaže s načinom donošenja OM.

U odnosu na pitanje u utjecaju postojećih OM na kvalitetu rada sudaca, 80% sudaca se izjasnilo da OM negativno utječu na kvalitetu rada sudaca.

Neven Mates iz Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo ocjenjuje da su OM utvrđena bez solidne statističke osnove i na potpuno netransparentan način. Smatra da OM moraju postojati, tj. ostati, ali ne u postojećem obliku. OM potrebno je promijeniti na način da se uvede tzv. Honour system koji bi bio objektivniji i temeljio bi se na mjerenju vremena koje je potrebno za poduzimanje svake radnje u pojedinom predmetu. Navedeno bi se moglo provesti kroz sustav eSpis, ali je svjestan da je za dobivanje navedenog rezultata potrebno dulje vremensko razdoblje mjerenja.

Vezano uz postojeći sustav OM i praćenje rada sudaca (broj donesenih odluka) kroz razdoblje od 1 godine ocjenjuje da je to prekratko razdoblje i da bi rad sudaca trebalo pratiti kroz razdoblje od najmanje 3 godine. Posljedično, ocjenjuje da je postojeći sustav koji nalaže pokretanje stegovnog postupka protiv suca koji u jednoj godini ne donose propisani broj odluka neprihvatljiv jer je smisao stegovne odgovornosti suca da se sudac stegovno kazni tek ako kroz dulje razdoblje ne donosi odgovarajući broj odluka. Postojeći sustav dovodi do apsurdnih situacija u kojima sudac jedne godine donese i veći broj odluka od propisanog OM, a druge godine manje, a što može sasvim neosnovano rezultirati stegovnim postupkom protiv suca koji u zbiru za dvije ili tri godine zapravo ima dovoljan broj donesenih odluka propisanih OM.

Alan Uzelac sa Pravnog fakulteta u Zagrebu ističe da su OM kvazi – objektivna osnova koja samo stvara privid “meritokracije”, da potiču negativnu selekciju kod napredovanja i da nisu sastavljena transparentno, niti na temelju provjerene i znanstveno utemeljene metodologije. Nadalje, navodi da OM ne uzimaju u obzir niti jedan od bitnih kriterija koje međunarodni dokumenti (koji propisuju međunarodne standarde sudske neovisnosti) uzimaju u obzir, tj. navode kao relevantne za ocjenu kvalitete i napredovanje sudaca: inovativnost, pravno znanje, kvaliteta jezika i argumenata i dr.

Đuro Sessa sa Vrhovnog suda RH navodi tri osnovna problema postojećih OM: nisu okvirna (već su mjerila), sporan je način njihova donošenja (postojeća OM donesena su bez da je Opća sjednica VS RH o njima dala mišljenje) i negativne posljedice koje OM imaju na rad sudaca i njihovo napredovanje. Podsjeća da je dobar korak prema poboljšanju OM bila studija složenosti predmeta koju je Ministarstvo pravosuđa započelo 2018/2019, a koja nije dovršena.

Zaključak izlagača s navedenog znanstvenog skupa je da OM ne treba ukidati jer bi to vrlo vjerojatno dovelo do pada broja riješenih predmeta (navodi se primjer Slovenije), ali da ih treba redefinirati i objektivizirati jer imaju negativan učinak na rad sudova i napredovanje sudaca. Također, naglašeno je da praćenje rada suca u razdoblju od jedne godine prekratko da bi se moglo reći ispunjava li sudac svoje obveze u odnosu na broj odluka koji treba donijeti ili ne. Nadalje, izlagači su pozdravili ovaj projekt i naveli da su upravo ovakve ankete, odnosno istraživanja utemeljena na takvim anketama izuzetno bitne za objektivnu analizu stanja u pravosuđu.

Prikaz priredio Andrija Krivak, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu.