Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Hrvatski je Sabor 2004. dan 22. rujna proglasio Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Taj se dan obilježava u sjećanje na tragediju od 22. rujna 1999. koja se zbila u jednoj našoj sudnici tijekom brakorazvodne parnice u kojoj je suprug kao stranka lišio života svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju.

Ovim putem UHS, podržavajući sve društvene akcije borbe protiv nasilja nad ženama, potiče na prijavljivanje svakog, pa i najblažeg oblika nasilja nad ženama u sudnici jer ono na žalost još uvijek nije iskorijenjeno. Prekidanjem šutnje o nasilju nad ženama u sudnici promiče se kultura nenasilja, tolerancije i ravnopravnosti spolova nužna za razvoj svakog demokratskog društva jer se nasilje ni u kojem obliku ne tolerira.