Izjava predsjednika Svjetske udruge sudaca o stanju u poljskom sudstvu

Međunarodna udruga sudaca
Predsjednik udruge
Tony Pagone

Priopćenje Međunarodne udruge sudaca vezano za prijedlog o oduzimanja sudačkog imuniteta sudcu Igoru Tuleyu od Disciplinskog odjela Vrhovnog suda Poljske a koja sjednica se ima održati 9. lipnja 2020.

 

Ovo priopćenje dajem kao predsjednik Međunarodne udruge sudaca (eng International Association of Judges-IAJ) koju čine 92 nacionalna udruženja sudaca koji su privrženi vladavini prava i pravu stranaka da u njihovim sporovima odlučuju koji suci u svom odlučivanju nezavisni i sigurni od vanjskog utjecaja.

Ovo priopćenje je također jednoglasno poduprlo Predsjednički odbor Međunarodne udruge sudaca u sastavu Predsjednika Tony Pagone (Australija), Prvi zamjenik predsjednika Jose Igreja Matos (Portugal), zamjenici predsjednika Djamel Aidouni (Alžir), Rafael De Menzes (Brazil), Allyson Duncan (SAD), Đuro Sessa (Hrvatska), Mikael Sjoberg (Danska), počasni predsjednik Christophe Regnard (Francuska) te glavnog tajnika Giacomo Oberto (Italija) a kako bi izrazili duboku zabrinutost glede postupka koji se vodi pred Disciplinskim odjelom Poljskog Vrhovnog suda a glede oduzimanja sudačkog imunitete sucu Igoru Tuleyu.

Posebice pozivamo da:

i) Komisija Europske unije zatraži od Suda Europske unije izdavanje privremene mjere kojim bi se spriječilo Disciplinski odjel da postupi po prijedlogu do odluke postupka pod poslovnim brojem C-791/19 R;
ii) nadležno tužiteljstvo odustane od postupka ili da zatraži od Disciplinskog odjela postavljanje prethodnog pitanja Sudu Europske unije da li pokretanje postupka za oduzimanje sudačkog imuniteta na temelju činjenica iz tog postupka predstavlja kršenja prava Europske unije.

Činjenični opis

Disciplinski odjel Vrhovnog suda Poljske će 9. lipnja 2020. pozvan je od strane zamjenika državnog tužitelja oduzeti sudački imunitete sucu Igoru Tuleyu.

Sudac Igor Tuley je pod istragom za:

a) javno objavljivanje odluke kojom je javni tužitelj primoran nastaviti istragu u navodne propuste u zakonodavnom postupku;
b) sudjelovanje u javnoj raspravi o poljskim zakonodavnim reformama, a koje su smatrane da potkopavaju nezavisnost sudstva;
c) postavljanje prethodnog pitanja Sudu Europske unije glede usklađenosti poljskog prava s pravom Europske unije a u kojima se trebalo razmotriti vladavina prava te nezavisnost sudstva.

Sud Europske unije je već donio brojne odluke u kojem je bio kritičan prema usklađenosti poljskog prava s pravom Europske unije a posebno u odlukama C 619/18 od 24. lipnja 2019. i C 192/18 od 5. studenog 2019. ( u izvorniku pogrešno je navedena 2020)

Na poticaj Europske komisije 8. travnja 2020. Sud Europske unije je donio privremenu mjeru u predmetu C 719/19 R kojim je odgodio postupke pred Disciplinskim odjelom protiv poljskih sudaca do odluke u pitanju je li Disciplinski odjel Vrhovnog suda Poljske nezavisno tijelo sukladno pravu EU.

Važnost vladavine prava i nezavisnost sudaca u donošenju odluka

a) Nezavisnost sudstva je temelj demokracije i princip EU prava koji veže sve njezine zemlje članice pa tako i Poljsku;
b) Nezavisnost između ostalog, zahtijeva:

„da uređujući sud svoje ovlasti izvršava potpuno autonomno, bez ikakvog hijerarhijskog ograničenja ili da je podčinjen drugom tijelo te da slijedi naredbe i instrukcije od bilo kojeg izvora, te ga tako štiteći od vanjskog utjecaja ili pritisaka koje bi sputavale nezavisne presude njegovih članova i utjecale na njihove odluke“

c) Na bilo kojoj razini nacionalnog sudstva, suci mogu (a nekad i moraju) postaviti prethodno pitanje Sud Europske unije o usklađenosti nacionalnog prava s pravom Europske unije, te kako bi o istom mogao odlučiti Sud Europske unije;
d) Suci ne mogu nikada biti predmetom disciplinskih ili kaznenih postupaka za povredu službene dužnosti ili sličnih prekršaja kad u dobroj vjeri izvršavaju svoju sudačku dužnost;
e) Disciplinski postupak protiv suca može pokrenuti samo nadležno tijelo i nakon poštenog suđenja, odluku donijeti nezavisno tijelo koje ispunjava sve preduvjete koje postavlja nacionalno pravo i EU pravo.
f) Postoji ozbiljna zabrinutost glede nezavisnosti Disciplinskog odjela Vrhovnog suda Poljske koje je dovelo do pokretanja postupaka pred Sudom Europske unije i izdavanje privremenih mjera koje sprječavaju to tijelo da pokrene disciplinske postupke protiv sudaca do presude Suda ili druge odluke u tom postupku.
Zabrinutost Svjetske udruge sudaca

Duboko smo zabrinuti da postupak protiv sudca Tuleya ozbiljno potkopava temelje pravde a što je pravo poljskog naroda.
Posebno smo zabrinuti da:
a) je pogrešno postavljen postupak protiv suca Tuleya radi oduzimanja imuniteta od kaznenog postupka zbog izvršavanja u dobroj vjeri njegovih sudačkih dužnosti a posebno sudjelovanja u javnoj raspravi glede legitimnih kritika vezanih uz poljsko zakonodavstvo kojim se utječe na nezavisnost sudstva,
b) postoji ozbiljna sumnja u nezavisnost Disciplinskog odjela a pred kojim se vodi postupak.
Svjetska udruga sudaca izražava svoju punu potporu svim sucima u Poljskoj, Europskoj uniji i svugdje koji neustrašivo postupaju po zakonu i primjenjuju načela zakonitosti uključujući i pravo Europske unije, ljudska prava te načela sudačke nezavisnosti koja je izraženo u brojnim međunarodnim presudama i mjerodavnim izvještajima. Dapače, dužnost je sudaca da to čine bez straha i naklonosti. Povjerenje društva je neizbježno dovedeno u pitanje i narušeno kada to nije slučaj.

Tony Pagone

Predsjednik Svjetske udruge sudaca

Preveo:
Srđan Sessa
Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu

Izvornik u PDF-u